Quiz i dermatologi

Facit till quiz i dermatologi

FrågaSvar
De två vanligaste formerna av psoriasis1. Plack-psoriasis. 2. Guttat psoriasis.
Andel av psoriasispatienter som har plack-psoriasis80 %
Fyra egenskaper hos placken vid plack-psoriasis1. Skarpt avgränsade. 2. Upphöjda. 3. Rodnade. 4. Fjällande.
Sex vanligaste lokalisationerna för psoriasisplack1. Armbågarna. 2. Skalpen/öronen. 3. Naveln. 4. Könsorganen/rumpvecket. 5. Knäna. 6. Naglar.
Överdriven inflammation som uppstår på ett skadat hudområdeKoebners fenomen.
Behandlingstrappan för psoriasis1. Lokalbehandling. 2. Ljusbehandling. 3. Systemisk läkemedelsbehandling.
Fyra komponenter i lokalbehandling av psoriasis1. Kortisonkräm. 2. Mjukgörande. 3. Salicylsyra. 4. Vitamin D.
Syftet med salicylsyra på psoriasisplackAvfjällande.
Två lokalisationer hos placken vid guttat psoriasis1. Bål. 2. Extremiteter.
Fyra egenskaper hos placken vid guttat psoriasis1. 0,5-1 cm diameter. 2. Runda. 3. Rodnade. 4. Fjällande.
Diameter hos placken vid guttat psoriasis0,5-1 cm.
Guttat psoriasis debuterar ofta kort tid efter dettaInfektion.
Infektion som guttat psoriasis ofta debuterar efterStreptokock-tonsillit.
Andel med guttat psoriasis som blir friskaEn tredjedel.
Andel med guttat psoriasis som utvecklar plackpsoriasisEn tredjedel.
Andel med guttat psoriasis som får recidiverande besvärEn tredjedel.
Fyra kännetecken hos placken vid invers psoriasis1. Blanka. 2. Röda. 3. Icke-fjällande. 4. Välavgränsade.
Lokalisation hos invers psoriasisHudveck.
Grupp som oftast drabbas av invers psoriasisÖverviktiga.
Tre symtom vid pustulär psoriasis1. Feber. 2. Allmänpåverkan. 3. Lättbristande pustler över stora hudområden.
Typ av cell som orsakar allergiska kontakteksemT-hjälparceller.
Hur traumatisering av huden leder till utveckling av icke-allergiska kontakteksemSkadade keratinocyter frisätter inflammatoriska cytokiner.
Orsaken till icke-allergiska kontakteksemTraumatisering av huden.
Så utreds kontakteksemLapptest.
Tre komponenter i behandling av kontakteksam1. Undvik den orsakande faktorn. 2. Kortisonkräm. 3. Mjukgörande kräm.
Andel av barn som har atopiskt eksem20 %
Andel av vuxna som har atopiskt eksem5 %
Fem tecken som talar för att eksem är atopiska1. Debut före två års ålder. 2. Böjvecksengagemang. 3. Astma 4. Torr hud generellt. 5. Hösnuva.
Den viktigaste ärftliga riskfaktorn för atopiskt eksemMutation i gener som kodar för filaggriner.
Fem ställen där seborroiskt eksem förekommer1. Ansikte. 2. Hårbotten. 3. Sternum. 4. Axiller. 5. Ljumskar.
Två vanliga lokalisationer för seborroiska eksem i ansiktet1. Ögonbryn. 2. Nasolabialvecket.
Organism som seborroiskt eksem eventuellt hänger ihop medMalassezia furfur.
Två komponenter i behandlingen för seborroiskt eksem i hårbotten1. Salicylsyreolja. 2. Grupp III steroid.
Två komponenter i behandlingen för seborroiskt eksem i ansiktet, på bålen, eller i kroppsveck1. Miconazol. 2. Grupp I steroid.
Tre egenskaper hos seborroiska eksem i axiller, ljumskar och rumpveck1. Välavgränsad. 2. Rodnad. 3. Fjällande.
Fyra typiska egenskaper hos seborroiska eksem på sternum1. Myntformade. 2. Konfluerande. 3. Rodnade. 4. Fjällande.
Utseende hos neurodermatitVälavgränsat lichenifierat plack.
Varför neurodermatit-plack är jobbigtIntensiv klåda.
Orsak till neurodermatitNegativ itch-scratch spiral.
Två komponenter i behandlingen för neurodermatit1. Grupp III steroidkräm med nedtrappning i tre veckor. 2. Instruktioner att sluta klia.
Händelsesekvens som leder till utveckling av hypostatiskt eksem1. Venös insufficiens leder till ödem. 2. Ödem innebär långa avstånd mellan blodkärl och hud. 3. Långa avstånd leder till kronisk ischemi och vävnadsskada.
Två komponenter i behandlingen för hypostatiskt eksem1. Grupp II steroidkräm. 2. Kompressionsstrumpor.
Övergående ljusa fläckar som kan uppstå i hud sekundärt till inflammationPityriasis alba.
Orsak till pityriasis albaMinskad aktivitet hos melanocyter sekundärt till inflammation.
Tre sexuellt överförda bakteriella infektioner som är anmälningspliktiga1. Klamydia. 2. Gonorré. 3. Syfilis.
Tre sexuellt överförda virala infektioner som är anmälningspliktiga1. Hepatit B. 2. Hepatit C. 3. HIV.
Inkubationstid hos klamydia1-3 veckor.
Tre symtom vid klamydiainfektion1. Smärta. 2. Flytningar. 3. Miktionssveda.
Andel av klamydiasmittade kvinnor som inte får några symtom60-70%
Andel av klamydiasmittade män som inte får några symtom50 %
Förstahandsbehandling för klamydiaDoxycyklin.
Sex inflammationstillstånd som kan uppstå vid klamydiainfektion hos kvinnor1. Uretrit. 2. Cervicit. 3. Endometrit. 4. Salpingit. 5. Konjunktivit. 6. Proktit.
Fem inflammationstillstånd som kan uppstå vid klamydiainfektion hos män1. Uretrit. 2. Prostatit. 3. Epididymit. 4. Konjunktivit. 5. Proktit.
Tre sekundära tillstånd som kan uppstå efter klamydiasalpingit1. Kroniska buksmärtor. 2. Ektopisk graviditet. 3. Infertilitet.
Andel av kvinnlig infertilitet som beror på klamydia50-60%
Inkubationstid hos gonorré2-10 dagar.
Vanliga symtom vid gonorré1. Smärta. 2. Flytningar. 3. Miktionssveda.
Sex lokaler på kroppen som kan infekteras av gonorré1. Uretra. 2. Cervix. 3. Öga. 4. Svalg. 5. Ändtarm. 6. Epididymis/äggledare.
Andel av kvinnor som smittas av gonorré som inte uppvisar några symtom50 %
Andel av män som smittas av gonorré som inte uppvisar några symtom10 %
Tre sätt att diagnosticera gonorré1. Mikroskopi. 2. PCR. 3. Odling
Antibiotika som används vid gonorréinfektionCeftriaxon.
Tre symtom vid infektion med mycoplasma genitalium1. Smärta. 2. Flytningar. 3. Miktionssveda.
Antibiotika som används mot mycoplasma genitaliumAzitromycin.
Viktig vidare diagnostiskt åtgärd om PCR eller mikroskopi för gonorré är positivOdling.
Varför gonorré alltid ska odlasResistensbestämning.
Så diagnosticeras klamydiaPCR.
Så diagnosticeras mycoplasma genitaliumPCR.
Orsak till bakteriell vaginosDen normala bakteriefloran i vagina trängs undan av andra bakterier.
Symtom vid bakteriell vaginosFlytningar som luktar fisk.
Varför fiskdoften vid bakteriell vaginos framträder tydligare vid samlag eller menstruationPå grund av att pH i vagina ökar.
Minst tre av följande fyra kriterier ska vara uppfyllda för att diagnosticera bakteriell vaginos1. Clue cells i cellutstryk. 2. Positivt kaliumhydroxidtest. 3. Homogen, grå-gul, skummig fluor. 4. pH > 4,5 i slidsekret.
Vaginala epitelceller med stora mängder bakterier på ytanClue cells.
Clue cells talar för denna diagnosBakteriell vaginos.
Syftet med kaliumhydroxidtestKolla efter bakteriell vaginos.
Ett annat namn för kaliumhydroxidtestSniff-test.
Så utförs kaliumhydroxidtestetKaliumhydroxid tillsätts till flytning från vagina, sen luktar du på flytningen.
Därför fungerar kaliumhydroxidtestetKaliumhydroxid ökar pH vilket gör att fiskdoft framträder tydligare.
Fyra vanliga symtom vid candidavaginit1. Klåda. 2. Sveda. 3. Samlagssmärta. 4. Flytningar.
Så diagnosticeras candidavaginitMikroskopi av våtutstryk.
Fyra symtom vid lichen sclerosus hos kvinnor1. Klåda. 2. Sveda 3. Samlagssmärta. 4. Sklerotisk, ärrig hud på vulva.
Vanligaste symtomet vid lichen sclerosus hos mänFörhudsförträngning.
Område som drabbas av lichen sclerosus hos kvinnorVulva.
Område som drabbas av lichen sclerosus hos mänFörhuden.
Symtom vid pyoderma gangrenosumDjupa ulcerationer i huden, framförallt på benen.
Ett annat namn för neurodermatitLichen simplex.
Utseende hos keratoakantomUpphöjd, rund, symmetrisk förändring med central krater.
Vanligast lokalisation hos keratoakantomSolexponerad hud.
Naturalförlopp hos keratoakantomFörsvinner spontant inom ett år, och lämnar ett fult ärr efter sig.
Behandling för keratoacantomExcision in toto.
Varför keratoacantom behandlas med excision in totoGår inte att utseendemässigt skilja från hudcancer.
Förstadium till skivepitelcancer i hudenAktinisk keratos.
Tre utseendemässiga egenskaper hos hud som är drabbad av aktinisk keratos1. Skorvig. 2. Rodnad. 3. Förhårdnad.
Så mycket kliar aktiniska keratoserInte alls.
Lokalisation för aktinisk keratosSolexponerad hud.
Två sätt att behandla aktinisk keratos1. Fluorouracilkräm. 2. Kyrettage + kryoterapi.
Sannolikheten att aktinisk keratos ska övergå i skivepitelcancer1% per år
Aktinisk keratos på läppenAktinisk cheilit.
Skivepitelcancer in situ i hudenMb Bowen.
Hur Mb Bowen skiljer sig från aktinisk keratos utseendemässigtMb Bowen är större och mer uttalad.
KyrettageSkrapning.
Tre sätt att behandla Mb Bowen1. Excision. 2. Kyrettage + kryoterapi. 3. Kyrettage + elektrokirurgi.
Mb Bowen på glans penis eller preputiumErytroplasia de queyrat.
Behandling för erytroplasia de queyratExcision.
Förstadium till lentigo malignt melanomLentigo maligna.
Två vanligaste lokalisationerna för lentigo maligna1. Huvud. 2. Hals.
Vanligast ålder att utveckla lentigo maligna> 65 år.
Andel av basaliom som är lokaliserade på huvud eller hals85 %
Hudcancer som utgår från basalceller i epidermis.Basaliom.
Varför basaliom oftast inte räknas med i cancerstatistikenMetastaserar i princip aldrig.
Tre olika typer av basaliom1. Nodulo-ulcerativt. 2. Superficiellt. 3. Morfealiknande.
Typ av basaliom som består av ett centralt sår med krusta omgivet av vallartad glänsande kant som innehåller telangiektasierNodulo-ulcerativt.
Typ av basaliom som består av ett rödbrunt, tunt fjällande eksemlikt plack.Superficiellt.
Typ av basaliom som består av ett svåravgränsat ärrliknande plack med blek, indragen hud.Morfealiknande.
Fem sätt att behandla basaliom1. Excision. 2. Kyrettage+kryoterapi. 3. Kyrettage+elektrokirurgi. 4. Fotodynamisk terapi. 5. Mjukröntgen.
Så mycket marginal behövs vid excision av basaliom5 mm.
Typisk utseendemässig detalj hos seborroisk keratosSer ut som att den är påklistrad på huden.
Cell-linje som seborroisk keratos utgår ifrånKeratinocyter.
Vanligaste benigna hudförändringenSeborroisk keratos.
Fyra olika typer av malignt melanom1. Superficiellt spridande. 2. Nodulärt. 3. Akralt lentiginöst. 4. Lentigo malignt.
Andel av maligna melanom som är superficiellt spridande70 %
ABCDE-kriterierna för att avgöra sannolikheten att en fläck är ett melanomA: asymmetry. B: border irregularity. C: colour variation. D: diameter > 6 mm. E: evolution/elevation.
Marginal vid excision av ett malignt melanom som har mindre än en mm växtdjup1 cm.
Marginal vid excision av ett malignt melanom som har mer än en mm växtdjup2 cm.
Agens som orsakar kaposi-sarkomHHV-8.
Hur Breslow och Clark skiljer sig när det gäller hur de stadieindelar melanomBreslow: mäter växtdjup i mm. Clark: kollar hur många hudnivåer melanomet har vuxit genom.
Typiskt växtmönster hos ytligt spridande melanomVäxer horisontellt länge innan den börjar växa invasivt.
Vanligast ålder att drabbas av ytligt spridande melanomMedelåldern.
Vanligast lokalisation för ytligt spridande melanomBålen.
Vanligast ålder att drabbas av nodulärt melanom60-70 år.
Typiskt växtmönster hos nodulärt melanomVäxer invasivt tidigt.
Typiskt utseende hos lentigo maligna melanomStor brun fläck.
Vanligast lokalisation för lentigo malignt melanomAnsiktet.
Grupp som framförallt drabbas av lentigo malignt melanomÄldre.
Vanligaste fyra lokalisationerna hos akralt lentiginöst melanom1. Handflator. 2. Fotsulor. 3. Fingrar. 4. Tår.
Så biopseras misstänkta maligna melanomFullständig excision.
Varför fullständig excision alltid är nödvändig vid biopsering av misstänkt malignt melanomStansbiopsi ger ofta vilseledande information.
Mjuka hudfärgade skaftade papler.Skintags.
Tre vanliga lokalisationer hos skintags1. Hals. 2. Armhålor. 3. Ljumskveck.
Behandling för seborroisk keratosKyrettage+kryoterapi.
Tre utseendemässiga kännetecken hos nevus sebaceus1. Välavgränsat. 2. Lätt upphöjt. 3. Orange-brunt.
Vanligaste två lokalisationerna för nevus sebaceus1. Huvud. 2. Hals.
I denna ålder uppstår nevus sebaceusFinns redan vid födelsen.
Orsak till nevus sebaceusTalgkörtelproliferation.
Ett annat namn för fräknarEfelider.
Två typiska utseendemässiga egenskaper hos lentigo simplex1. Jämnbruna. 2. Makulae.
Diameter hos lentigo simplex1-4 mm.
Ålder då lentigo simplex uppstårIn utero och under barndomen.
Utseendemässig skillnad mellan lentigo solaris och lentigo malignaLentigo solaris är jämnbrun.
Två utseendemässiga egenskaper hos lentigo solaris1. Jämnbruna. 2. Makulae.
Lokalisation hos lentigo solarisSolexponerade ytor.
Grupp som utvecklar lentigo solarisÄldre.
Ett annat namn för lentigo solarisÅldersfläckar.
Diagnos som bör misstänkas om en person har fler än fem café-au-lait-fläckarNeurofibromatos.
Hyperpigmenterade makulae i ansiktet som ofta uppstår vid graviditet och användning av p-pillerMelasma.
Två situationer då risken att utveckla melasma ökar1. Graviditet. 2. P-piller.
Beteende som gör att melasma blir synligareSolexponering.
Fyra utseendemässiga egenskaper hos café-au-lait-fläckar1. Välavgränsade. 2. Runda eller ovala. 3. Ljusbruna. 4. Makulae.
Diameter hos café-au-lait-fläckar0,5-10 cm.
Två utseendemässiga egenskaper hos mongolfläckar1. Gråblå. 2. Makulae.
Vanligast lokalisation hos mongolfläckarSakrum.
Naturalförlopp hos mongolfläckarFinns vid födelsen, och försvinner under första levnadsåren.
Orsak till mongolfläckarMelanocyter inte har hunnit fram till epidermis än, utan fortfarande befinner sig i dermis.
Mongolfläckar är extra vanliga bland denna gruppÖstasiater.
Ålder då melanocytära nevi uppstårBarndomen och tonåren.
Antal melanocytära nevi en genomsnittlig person har20-40.
Tre olika typer av melanocytära nevi1. Junction-nevus. 2. Compound-nevus. 3. Intradermalt nevus.
Två utseendemässiga egenskaper hos junction-nevus1. Mörkbrun. 2. Makulae.
Två utseendemässiga egenskaper hos compound.nevus1. Ljusbrun. 2. Papel.
Två utseendemässiga egenskaper hos intradermalt nevus1. Hudfärgad. 2. Papel.
Medfödda hyperpigmenterade makulaeKongenitala melanocytära nevi.
Storleksintervall hos kongenitala melanocytära nevi1 cm till 20 cm diameter.
Orsak till kongenitala melanocytära neviNeurallistdefekt.
Andel av nyfödda som har kongenitala melanocytära nevi2 %
Vad dysplastiska nevi består avNästen med många melanocyter.
Orsak till infantilt hemangiomProliferation av blodkärls-endotel.
Två vanligaste lokalisationerna hos infantilt hemangiom1. Huvud. 2. Hals.
Naturalförlopp hos infantila hemangiomVäxer under de första sex levnadsmånaderna och går sedan i regress under de tio första levnadsåren.
Förekomst av infantilt hemangiom bland nyfödda10 %
Utseende hos nevus flammeusRött makulae.
Då uppstår nevus flammeusIntra-uterint.
Naturalförlopp hos nevus flammeusFinns kvar hela livet.
Orsak till nevus flammeusVaskulär missbildning.
Utseende hos cherry-angiomRöd papel.
Orsak till cherry-angiomÖverdriven proliferation av blodkärlsendotel.
Grupp som framförallt utvecklar cherry-angiomÄldre.
Två utseendemässiga egenskaper hos pyogent granulom1. Röd. 2. Nodulus.
Två beteendemässiga egenskaper hos pyogent granulom1. Snabbväxande. 2. Lättblödande.
Orsak till pyogent granulomÖverdriven tillväxt av blodkärls-endotel vid platsen för ett mindre trauma.
Grupp som framförallt utvecklar pyogent granulomBarn.
Två sätt att behandla pyogent granulom1. Kyrettage + elektrokirurgi. 2. Shave + elektrokirurgi.
Två utseendemässiga egenskaper hos mastocytom1. Brun-rött. 2. Plack.
Ålder då mastocytom uppstårIn utero eller första levnadsmånaderna.
Orsak till mastocytomLokal ansamling av mastceller.
Så diagnosticeras mastocytomGnugga på placket med en pinne.
Två saker som kan hända om ett mastocytom gnuggas med en pinne1. Blek svullnad med röd randzon. 2. Blåsbildning och klåda.
Två utseendemässiga egenskaper hos dermatofibrom1. Brunt. 2. Nodulus.
Konsistens hos dermatofibromFast.
Dermatofibrom uppstår sekundärt till dettaMikrotrauma.
Tecken som är patognomont för dermatofibromDimple sign.
Vad dimple sign innebärVid tryck på ett dermatofibrom från sidorna så försvinner det tillfälligt.
Två symtom som kännetecknar en keloid1. Hypertrofiskt. 2. Klåda.
Två grupper som är särskilt benägna att utveckla keloider1. Mörkhyade. 2. Tonåringar.
Andel av maligna melanom som uppstår ur dysplastiska nevus och andel som uppstår ur synbarligt normal hudDysplastiska nevus: 30% Normal hud: 70%
Inkubationstid hos primär syfilis9-90 dagar.
Två symtom vid primär syfilis1. Hård schanker. 2. Lokal lymfknutesvullnad.
Så lång tid tar det för såret som uppstår vid primär syfilis att läka spontant3-6 veckor.
Två sätt att diagnosticera primär syfilis1. Mikroskopi. 2. PCR på sårsekret.
Så lång tid efter smittotillfället uppstår sekundär syfilis7-10 veckor.
Sex vanliga manifestationer vid sekundär syfilis1. Röda cirkulära utslag. 2. Håravfall. 3. Hepatit. 4. Glomerulonefrit. 5. Uveit. 6. Meningit.
Fyra platser där röda cirkulära utslag ofta uppstår vid sekundär syfilis1. Kroppsbålen. 2. Handflator. 3. Fotsulor. 4. Tungan
Tre klasser av symtom vid tertiär syfilis1. Neurosyfilis. 2. Kardiovaskulär syfilis. 3. Benign syfilis.
Sex manifestationer vid neurosyfilis1. Meningit. 2. Uveit. 3. Retinit. 4. Stroke. 5. Paralysis generalis. 6. Tabes dorsalis
Symtom vid kardiovaskulär syfilisAortaaneurysm.
Symtom vid benign syfilisMjuka nodulära förändringar i huden och på andra ställen i kroppen.
Andel av primär syfilis som läker ut och aldrig blir sekundär50 %
Andel av sekundär syfilis som läker ut och aldrig blir tertiär50 %
Fyra symtom vid tabes dorsalis1. Nedsatt känsel. 2. Nedsatta reflexer. 3. Svaghet. 4. Nedsatt koordination.
Orsak till tabes dorsalisDestruktion av myelinskidor.
Tabes dorsalis är ett tecken på dettaTertiär syfilis.
Fyra symtom vid paralysis generalis1. Trötthet. 2. Personlighetsförändring. 3. Demens. 4. Epilepsi.
Orsak till paralysis generalisCerebral atrofi på grund av kronisk encefalit.
Paralysis generalis är ett tecken på dettaTertiär syfilis.
Så lång tid efter syfilissmitta uppstår paralysis generalis10-30 år.
Då är en person med syfilis är som mest smittsamVid sekundär syfilis.
Behandling för syfilisPenicillin.
Orsak till Jarisch-Herxheimers reaktionVid snabb kraftig bakteriell celldöd släpps stora mängder endotoxin ut samtidigt.
Tre symtom vid Jarisch-Herxheimers reaktion1. Feber. 2. Huvudvärk. 3. Illamående.
Viktigt att meddela patienter med tidig syfilis vid insättning av antibiotikabehandlingAtt de sannolikt kommer att utveckla Jarisch-Herxheimers reaktion efter några timmar.
Inkubationstid vid smitta med herpes simplex1-3 veckor.
Grupperade blåsor på rodnad botten talar för denna diagnosHerpes simplex.
Två vanliga prodromalsymtom innan blåsor uppstår vid herpes1. Klåda. 2. Sveda.
Så lång tid tar det normalt för en primärinfektion med herpes simplex att läka utTre veckor.
Så lång tid tar det normalt för recidiv av herpes simplex att läka ut3-10 dagar.
I denna situatiion är det extra viktigt att se till att inte få en primärinfektion med herpes simplexGraviditet.
Varför det är extra viktigt att undvika primärinfektion med herpes simplex under graviditetRisk för neonatal herpes.
Tre olika sätt att behandla kondylom1. Podophyllotoxin. 2. Kryoterapi. 3. Elektrokirurgi.
Det icke-generiska namnet är wartecPodophyllotoxin.
Så diagnosticeras kondylomVisuell inspektion.
Fyra HPV-varianter som ingår i HPV-vaccinet Gardasil6, 11, 16 och 18
Två HPV-varianter som orsakar kondylomHPV-6 och HPV-11.
Två HPV-varianter som orsakar cervixcancerHPV-16 och HPV-18.
Hur ulcus molle smittarSex.
Typ av organism som orsakar ulcus molleBakterie.
Ulcus molle förekommer framförallt i denna gruppProstituerade i utvecklingsländer.
Orsakande agens till ulcus molleHaemophilus ducreyi.
Huvudsakliga symtomet vid ulcus molleSmärtsamma ulcerationer på könsorganet.
Tre kännetecken för kvaddlarna vid urtikaria1. Flyktiga. 2. Kliar. 3. Värmeökade.
Andel fall av urtikaria som läker ut spontant inom två veckor85 %
Orsak till urtikariaMastceller aktiveras och frisätter histamin.
Vid urtikaria är ödembildningen lokaliserad härÖvre dermis.
Sex saker som kan utlösa urtikaria1. Infektioner. 2. Födoämnen/läkemedel. 3. Insektssting. 4. Miljöstimuli. 5. Svettning. 6. Kontaktallergi.
Två miljöstimuli som kan utlösa urtikaria hos predisponerade1. Kyla. 2. Mekanisk stimulering.
Vanligaste orsaken till akut urtikariaAllergi.
Fem komponenter i behandlingen för akut urtikaria1. Adrenalin. 2. Ringer-acetat. 3. Syrgas. 4. H1-receptorantagonist. 5. Kortison.
Behandlingstrappan vid kronisk spontan urtikaria1. Desloratadin normaldos. 2. Desloratadin högdos. 3. Montelukast. 4. Omalizumab.
Verkningsmekanism hos montelukastLeukotrienreceptorantagonist.
Verkningsmekanism hos omalizumabAnti-IgE-antikropp.
Förstahandsvalet vid urtikariaDesloratadin.
Symtom vid angioödemAkut svullnad i hud eller slemhinna.
Så länge varar generellt sett angioödem< 72 timmar.
Två mediatorer som kan orsaka angioödem1. Histamin. 2. Bradykinin.
Den typ av angioödem som utlöses av histaminQuincke-ödem.
Skillnaden mellan urtikaria och angioödemUrtikaria uppstår i ytliga dermis. Angioödem uppstår i djupa dermis eller subcutis.
Orsak till hereditärt angioödemBrist på C1-inhibitor.
Varför brist på C1-inhibitor leder till angioödemC1-inhibitor hämmar aktivering av bradykinin.
Tre situationer där personer med hereditärt angioödem brukar få anfall1. Trauma. 2. Stress. 3. Infektion.
Två komponenter i utredning av hereditärt angioödem1. C1-INH. 2. C4.
Hur C1-INH är vid hereditärt angioödemLågt eller normalt.
Hur C4 är vid hereditärt angioödemLågt.
Varför C4 blir låg vid hereditärt angiödemBrist på fungerande C1-INH leder till ökad komplementaktivering.
Två läkemedel som kan ges vid hereditärt angioödem1. C1-INH-koncentrat. 2. Ikatibant.
Verkningsmekanism hos ikatibantBradykinin-receptor-antagonist
Särskilt lömskt med angioödem orsakade av ACE-hämmareKan uppstå flera år efter insatt behandling.
Tre utseendemässiga egenskaper hos lichen ruber planus1. Glänsande. 2. Rödvioletta. 3. Plack.
Två huvudsakliga lokalisationer hos lichen ruber planus1. Underarmar. 2. Underben.
Lichen ruber planus kliar så mycketRätt mycket.
Vita linjeformade förändringar i munslemhinnan som ofta ses i samband med lichen ruber planusWickhams striae.
Wickhams striae ses ofta vid denna diagnosLichen ruber planus.
Orsak till lichen ruber planusT-celler får epitelceller i epidermis att gå i apoptos.
Behandling för lichen ruber planusGrupp III steroid.
Definitionen av exantemUtbredda utslag på huden.
Grupp som framförallt drabbas av pityriasis roseaUnga vuxna.
Tid på året då pityriasis rosea är vanligastVintertid.
Pityriasis rosea uppstår ofta sekundärt till dettaÖvre luftvägsinfektion.
Tre faser i naturalförloppet vid pityriasis rosea1. Primärmedaljong syns under 1-2 veckor. 2. Utsådd av röda plack på bål och proximala extremiteter under loppet av några veckor. 3. Spontanläkning under loppet av ytterligare några veckor.
Diameter hos de pityriasis rosea plack som uppstår efter primärmedaljonen1-2 cm.
Två utseendemässiga egenskaper hos pityriasis rosea plack1. Röda. 2. Fjällande.
Typiskt mönster hos placken på bålen vid pityriasis roseaOrdnade i hudens sprickriktning.
Pityriasis rosea börjar oftast med detta utslagPrimärmedaljong.
Så länge varar normalt primärmedaljongen vid pityriasis rosea1-2 veckor.
Diameter hos primärmedaljongen vid pityriasis rosea2-5 cm.
Tre utseendemässiga egenskaper hos primärmedaljongen vid pityriasis rosea1. Rött. 2. Fjällande. 3. Myntformat.
Så ställs pityriasis rosea diagnosVisuell inspektion.
De två vanligaste orsakerna till exantem1. Infektioner. 2. Läkemedel.
Skillnaden mellan Stevens Johnsons Syndrom och Toxisk Epidermal NekrolysSJS: < 10% av huden. TEN: > 30 % av huden.
Utseende hos erythema multiformeMåltavleliknande utslag.
Vanligast lokalisation hos erythema multiformeExtremiteter.
Så ser utslagen ut vid erytema multiformeCentralt mörkrött område, omgiven av en ljusare ödematös mellanzon, som i sin tur är omgiven av en mörkare röd ringzon som är skarpt avgränsad mot normal hud.
Orsak till erythema multiformeDeposition av IgM-komplex i blodkärl sekundärt till en infektion.
Vanligaste orsaken till Stevens Johnsons Syndrom och Toxisk Epidermal NekrolysLäkemedel.
Tre typer av läkemedel som har högst risk att orsaka Stevens Johnsons Syndrom eller Toxisk Epidermal Nekrolys1. Antikonvulsiva. 2. Antibiotika. 3. Allopurinol.
Orsak till Stevens Johnsons Syndrom och Toxisk Epidermal NekrolysApoptos av celler i epidermis, vilket får epidermis att lossna från dermis.
Tre komponenter i behandlingen för Stevens Johnsons Syndrom/Toxisk Epidermal Nekrolys1. Vätska i.v. 2. Brännskadeförband. 3. Antibiotika.
Orsak till leukocytoklastisk vaskulitInlagring av immunkomplex i små blodkärl.
Symtom vid leukocytoklastisk vaskulitPurpura.
Orsak till bullös pemfigoidIgG-antikroppar bildas mot hemi-desmosomer som förankrar keratinocyter i stratum basale.
Skillnaden mellan en vesikel och en pustelVesikeln har klart innehåll. Pusteln är varfylld.
De fyra olika graderna av akne, från mildast till allvarligast1. Komedoakne. 2. Papulo-pustulös akne. 3. Nodulo-cystisk akne. 4. Akne fulminans.
Ett annat namn för komedonerPormaskar.
Två typer av komedoner som förekommer1. Svarta. 2. Vita.
Varför svarta komedoner är svartaTalgkörtlarna är öppna, vilket leder till att talget färgas svart på grund av oxidering.
Varför vita komedoner är vitaTalgkörtlarna är stängda, vilket resulterar i varansamling som trycker mot den stängda utförsgången.
De fyra stegen som leder till utveckling av akne1. Follikulär hyperkeratos. 2. Ökad sebumproduktion. 3. Tillväxt av propriobacterium acnes. 4. Inflammation.
Vad som menas med follikulär hyperkeratosÖkad proliferation av keratinocyter i talgkörtelns utförsgång.
Varför follikulär hyperkeratos bidrar till att finnar bildasKeratinocyterna täpper igen körtelgången.
Lämplig behandling för komedoakneAdapalen.
Lämplig förstahandsbehandling för papulopustulös akneEpiduo.
Behandling för papulopustulös akne vid otillräcklig effekt av epiduoTillägg av topikalt klindamycin.
Behandling för papulopustulös akne vid otillräcklig effekt av epiduo + topikalt klindamycinByte av antibiotika till peroralt lymecyklin.
Lämplig handläggning av nodulocystisk akneRemiss till hudläkare för behandling med isotretinoin.
Två typer av celler som hämmas av adapalen och isotretinoin1. Follikulära epitelceller. 2. Neutrofiler.
Två komponenter i epiduo1. Adapalen. 2. Bensoylperoxid.
Verkningsmekanism hos bensoylperoxidHar en oxiderande verkan, vilket dödar bakterier.
Nackdel med bensoylperoxidBleker textilier.
Detta krav finns för att en kvinnlig patient ska få behandlas med isotretinoinP-piller.
Varför det är viktigt att patienter som behandlas med isotretinoin står på p-pillerRisk för fosterskador.
Fem symtom i ansiktet som förekommer vid rosacea1. Rodnad. 2. Svullnad. 3. Papler/pustler. 4. Telangiektasier. 5. Rinofyma.
Fem saker som kan förvärra rosacea1. Värme. 2. Alkohol. 3. Starka kryddor. 4. Solljus. 5. Stress.
Fyra typer som rosacea delas in i1. Erytematös-telangiektatisk. 2. Papulopustulös. 3. Rinofyma. 4: Ögonrosacea.
Vanligaste typen av rosaceaErytematös-telangiektatisk.
Tre symtom vid perioral/periokulär dermatit1. Papler. 2. Fjällning. 3. Pustler.
Grupp som framförallt drabbas av perioral/periokulär dermatitUnga kvinnor.
Vanlig biverkan vid behandling med isotretinoinTorr hud.
Symtom vid pemphigus vulgarisErosioner i munslemhinnan och på huden.
Så debuterar pemphigus vulgaris oftastErosioner i munslemhinnan.
Prognos vid obehandlad pemphigus vulgarisDöd inom några år.
Orsak till pemphigus vulgarisIgG-antikroppar mot desmoglein 3.
Funktion hos desmoglein 3Bidrar till att binda samman keratinocyter i epidermis.
Två komponenter i utredning av misstänkt pemphigus vulgaris1. Biopsi. 2. Serologi.
Detta visar hudbiopsi med immunfluorescens vid pemphigus vulgarisInlagring av IgG intercellulärt i epidermis.
Två komponenter i behandlingen av pemphigus vulgaris1. Högdos prednisolon. 2. Azatioprin.
Två symtom vid bullös pemfigoid1. Stora hela blåsor, ofta på rodnad botten, på extremiteter och bål. 2. Klåda.
Grupp som framförallt drabbas av bullös pemfigoid> 60 år.
Så skiljer sig blåsorna vid bullös pemfigoid från blåsorna vid pemfigus vulgarisBlåsbildningen vid bullös pemfigoid sker djupare så de spricker inte lika lätt.
Två komponenter i utredning av misstänkt bullös pemfigoid1. Biopsi. 2. Serologi.
Två komponenter i behandlingen för bullös pemfigoid1. Prednisolon. 2. Metotrexat.
Prognos vid bullös pemfigoidLäker oftast ut spontant inom några år.
Symtomprogression vid dermatitis herpetiformis1. Initialt klåda och sveda i huden. 2. Därefter tillkomst av rodnad och blåsbildning.
Fem områden som ofta utvecklar blåsor vid dermatitis herpetiformis1. Armbågar. 2. Knän. 3. Skuldror. 4. Sakrum. 5. Hårbotten.
Dermatitis herpetiformis uppstår alltid sekundärt till dettaCeliaki.
Två sätt att skilja kronisk kutan lupus från psoriasis1. Vi lupus sitter fjällen hårt fast i huden. 2. Vi lupus läker fjällen med ärrbildning.
Tre områden som oftast drabbas av kronisk kutan lupus1. Ansikte. 2. Skalp. 3. Öron.
Tre komponenter i behandlingen av kronisk kutan lupus1. Grupp III steroider. 2. Tacrolimus. 3. Solskyddsfaktor.
Verkningsmekanism hos tacrolimusBlockerar calcineurin inuti T-celler, vilket hindrar dem från att aktiveras.
Kutan sklerodermi utan systemiskt engagemangMorfea.
Utseende hos morfea-lesioner1. Sklerotiska. 2. Plack. 3. Lilafärgade eller hyperpigmenterade kanter.
Dermatomyosit uppkommer ofta sekundärt till dettaCancer.
Två komponenter i behandling för dermatomyosit1. Kortison. 2. Azatioprin eller metotrexat.
Fyra symtom vid dermatomyosit1. Proximal muskelsvaghet. 2. Erytematösa papler på extensorsidorna av finger-, armbågs-, eller knäleder. 3. Handryggserytem. 4. Heliotropt exantem.
Inkubationstiden efter skabbsmitta5 veckor.
Orsak till symtomen vid SkabbsmittaT-cellsmedierad immunologisk respons mot parasiten.
Fyra vanligaste lokalisationerna för skabbgångar1. Mellan fingrar. 2. Runt handleder. 3. Ljumskar. 4. Fötter.
Tre statusfynd vid skabbinfektion1. Rodnade papler. 2. Exkoriationer. 3. Synliga gångar.
Då är klådan som värst vid skabbinfektionNattetid.
Så diagnosticeras skabb1. Identifiera skabbgång. 2. Dra ut levande parasit med nål. 3. Identifiera parasiten under mikroskop.
Behandling för skabbinfektionTenutex.
Så länge ska tenutex-liniment sitta på huden vid behandling av skabbinfektion24 timmar.
Dessa ska behandlas vid bekräftad skabbinfektionAlla människor i den smittade personens hushåll.
Dessa behöver inte behandlas vid skabbinfektionDjur.
Varför bara människor i hushållet ska behandlas vid skabbinfektionSkabb är artspecifik.
Viktigt att göra samtidigt som skabbinfektion behandlas med läkemedelKläder, handdukar, och sänglinne ska tvättas samtidigt.
Två komponenter som tenutex består av1. Disulfiram. 2. Bensylbensoat.
Bör alltid misstänkas vid nattlig klådaSkabb.
Förstahandsbehandling för huvudlössSilikonolja.
Så avgörs vilka som ska behandlas vid smitta med huvudlössAlla i hushållet ska kammas, och bara dem som är infesterade ska behandlas.
Smittoväg för flatlössSex.
Två områden som kan bli smittade av flatlöss1. Pubisregionen. 2. Ögonfransarna.
Symtom vid smitta med flatlössKlåda och eksem i pubisregionen.
Behandling för flatlössPrioderm.
Vilka som ska behandlas vid smitta med flatlössDen smittade samt sexuella partners
Tre komponenter i behandlingen av skabb som måste ske samtidigt1. Den smittade ska behandla sig med tenutex. 2. Alla andra personer i hushållet ska behandla sig med tenutex. 3. Kläder, sängkläder och handdukar ska tvättas.
Verkningsmekanism hos priodermKolinesterashämmare.
Det icke-generiska namnet är priodermMalathion.
Behandling för klädlössTvätta kläder i 60 grader.
Substans som dermatofyter livnär sig påKeratin.
Tre delar av kroppen som dermatofyter kan livnära sig på1. Hud. 2. Hår. 3. Naglar.
Ett annat namn för dermatofyterTrådsvampar.
Hur dermatofyter och jästsvampar skiljer sig vad gäller vilka områden på kroppen de angriperDermatofyter angriper hud, hår, eller naglar. Jästsvampar angriper bara fuktiga områden, och ger sig aldrig på frisk hud.
Vardagsnamnet för tineaRingorm.
Vad tinea är för typ av svampDermatofyt.
Tre sätt att diagnosticera tinea1. Direktmikroskopi med 30% kaliumhydroxid. 2. PCR. 3. Svampodling.
Varifrån proverna ska tas om du misstänker tinea corporisFjäll från kanten av lesionen.
Varifrån proverna ska tas om du misstänker tinea unguiumSubungualt nagelskrap eller klippt nagel.
Varifrån proverna ska tas om du misstänker tinea capitisFjäll eller korta avbrutna hårstrån.
Ringorm på kroppenTinea corporis.
Ringorm på huvudetTinea capitis.
Ringorm i ljumskarnaTinea cruris.
Ringorm på naglarnaTinea unguium.
Ringorm på fötternaTinea pedis.
Ringorm på händernaTinea manum.
Tre utseendemässiga egenskaper hos placken vid tinea corporis1. Röda. 2. Fjällande. 3. Central uppklarning.
Då uppstår tinea incognitoNär tinea felaktigt har tolkats som psoriasis och behandlats med kortison.
Två symtom vid tinea pedis1. Avlossning av hud mellan tårna. 2. Torr fjällning på fotsulan och på fotens sidor.
Vid tinea pedis lossnar hud oftast på denna sida av tånLaterala.
Förstahandsbehandling mot tinea corporis och pedisLokalbehandling med terbinafin en gång per dag i en vecka.
Så ska tinea corporis och pedis behandlas om lokalbehandling med terbinafin inte räckerTerbinafin p.o. i tre veckor.
Det icke-generiska namnet är lamisilTerbinafin.
Verkningsmekanism hos terbinafinHämmar förmågan att bygga kolesterol, vilket leder till intracellulär ansamling av squalen och därmed celldöd.
Fyra nagelsymtom vid tinea unguium1. Vit, gul, eller grön missfärgning. 2. Subungual hyperkeratos. 3. Onycholys. 4. Nageldystrofi.
Nageln släpper från underlagetOnycholys.
Behandling för tinea unguium som bara drabbar enstaka naglar på fingrarnaAmorolifin nagellack 1 gång per vecka i ett halvår.
Behandling för tinea unguium som bara drabbar enstaka naglar på tårnaAmorolifin nagellack 1 gång per vecka i ett år.
Behandling för tinea unguium som drabbar flera naglar på fingrarnaP.o. terbinafin i sex veckor.
Behandling för tinea unguium som drabbar flera naglar på tårnaP.o. terbinafin i tolv veckor.
Varför det är viktigt att säkerställa diagnosen innan behandling sätts in mot tinea unguiumBehandlingen är långvarig.
Behandling för tinea capitisTerbinafin p.o. i 4-6 veckor.
Vad pityriasis betyderFjäll.
Agens som orsakar pityriasis versicolorMalassezia.
Utseende hos utslagen vid pityriasis versicolor1. Makulae. 2. Hypo- eller hyperpigmenterade. 3. Fjällande.
Lokalisation hos pityriasis versicolorKroppsbålen.
Diagnostiskt statustecken vid pityriasis versicolorHyvelspånsfenomen vid skrapning med pinne.
Två viktigaste komponenterna i att diagnosticera pityriasis versicolor1. Hyvelspånsfenomen. 2. Direktmikroskopi.
Behandling för pityriasis versicolorKetokonazol-schampo.
Det icke-generiska namnet är fungoralKetokonazol.
Viktigt att meddela en patient som ska behandla sig mot skabb vad gäller kådanKlådan fortsätter i några veckor efter behandling.
Tre utseendemässiga kännetecken hos impetigo1. Honungsgula. 2. Krustor. 3. Rodnad botten.
Tre hudsymtom som kan uppstå i samband borreliainfektion1. Erythema migrans. 2. Lymfocytom. 3. Acrodermatitis atrophicans.
Utseende hos lymfocytomVälavgränsad rödblå infiltration.
Två kännetecken distalt på extremiteten tidigt i förloppet vid akrodermatit1. Blå-rött exantem. 2. Ödem.
Utseende distalt på extremiteten hos acrodermatitis atrophicans sent i förloppetAtrofi av huden.
Tidsrymd efter borreliasmitta då acrodermatitis atrophicans kan uppståFrån ett halvår till tre år.
Naturalförlopp hos molluscum contagiosumLäker ut spontant efter 12-18 månader.
Behandling för molluscum contagiosumIngen behandling finns.
Så länge varar verruca vulgaris normalt om ingen åtgärd tasNågra år.
Orsak till vitiligoT-cellsdriven destruktion av melanocyter.
Symtom vid acne nuchae keloidalisFollikulära papler längs med hårfästet i nacken som konfluerar till hypertrofiska ärr.
Grupp som drabbas av acne nuchae keloidalisUnga afrikanska män.
Orsak till acne nuchae keloidalisHår klipps kort och sedan på grund av dess naturliga krullighet böjs tillbaka och borrar in i skalpen.
Två viktigaste komponenterna i behandling av acne nuchae keloidalis1. Sluta klippa håret kort i nacken. 2. Kortison.
Dessa drabbas framförallt av pseudofolliculitis barbaeUnga män med hudtyp IV.
Orsak till pseudofolliculitis barbaePersoner med krulligt skägg rakar sig eller trimmar skägget för kort. De böjda håstråna växer tillbaka in i huden och orsakar inflammation.
Behandling för pseudofolliculitis barbaeLåt skägget växa ut.
Sex symtom som förekommer vid venös insufficiens i benen1. Synliga varicer. 2. Pittingödem. 3. Hemosiderininlagring. 4. Hypostatiskt eksem. 5. Venöst bensår. 6. Atrophie blanche.
Tre lager i behandlingen för venöst eksem1. Kortisonkräm grupp II-III närmast huden. 2. Salvstrumpa. 3. Kompressionslindning ytterst.
Verksam substans i en salvstrumpaZink.
Varför salvstrumpor indränkta i zink används vid venösa eksemZink har inflammationsdämpande effekt.
Två komponenter i behandling för bensår som är smetiga, fibrinbelagda, eller vätskande1. Mekanisk debridering med slev. 2. Jodkompress eller silverförband.
Varför jodkompresser används vid infekterade sårJod är antibakteriellt.
Varför silverförband används vid infekterade sårSilver är antibakteriellt.
Två situationer där bensår ska behandlas med antibiotika1. Odling visar växt av grupp A streptokocker. 2. Tydliga kliniska tecken på infektion.
Sex statustecken vid arteriell insufficiens i benen1. Elevationsblekhet. 2. Reaktiv hyperemi vid nedsänkning av benet. 3. Inga palpabla pulsar eller dålig kapillär återfyllnad. 4. Nedsatt temperatur. 5. Avsaknad av behåring. 6. Dålig nagelväxt.
Tre tecken på att ett bensår är arteriellt1. Distalt lokaliserad på foten. 2. Utstansat. 3. Svarta nekroser.
Vanligaste grupp-1-steroidkrämenHydrokortison.
Vanligaste grupp-2-steroidkrämenLocoid.
Vanligaste två grupp-3-steroidkrämerna1. Betnovat. 2. Elocon.
Vanligaste grupp-4-steroidkrämenDermovat.
Behandling mot infantila hemangiomPropranolol.
Behandling för nevus flammeusFärgämneslaser.
Fyra symtom vid Sturge-Weber syndrom1. Nevus flammeus i ansiktet. 2. Glaukom. 3. Epilepsi. 4. Mental redardation.
Två tecken som talar för arteriovenös missbildning snarare än nevus flammeus1. Varmare än omgivande hud. 2. Palpabel puls.