Quiz i oftalmologi

FrågaSvar
Symtom vid central artärocklusion i ögatPlötslig synnedsättning.
Statusfynd vid central artärocklusion i ögatLjusstel pupill.
Två tecken vid oftalmoskopisk undersökning av central artärocklusion1. Cherry-red spot. 2. Blek retina.
MyopiNärsynthet.
Hur synen är vid myopiAvlägsna objekt suddiga, närbelägna objekt skarpa.
Två komplikationer till myopi1. Retinaruptur. 2. Retina-avlossning.
PresbyopiÅldersynthet.
Orsak till åldersynthetAckommodation minskar pga stelare lins med åren.
Två vanligaste orsakerna till medfödd blindhet i Sverige1. Cerebral skada. 2. Missbildningar i nervus optikus.
Efter denna ålder är det inte längre normalt med skelning6 månader.
AmblyopiSynsvaghet pga att ögat inte stimulerats tillräckligt under en kritisk period i dess utveckling.
Vanligast orsak till amblyopiVäldigt olika skärpa i de två ögonen, vilket gör att hjärnan undertrycker den ena bilden.
Tre möjliga orsaker till amblyopi1. Väldigt olika skärpa i de olika ögonen. 2. Kraftig skelning. 3. Född med grå starr.
Så undviks amblyopiScreening på BB, och sedan igen på BVC.
Tre sätt att behandla skelningsamblyopi1. Glasögon. 2. Skelningslapp. 3. Kirurgi.
I dessa fyra situationer ska synnedsättning misstänkas hos litet barn1. Dålig ögonkontakt. 2. Nystagmus. 3. Skelning. 4. Synlig ögonförändring.
I dessa sex situationer ska synnedsättning misstänkas hos större barn1. Håller objekt nära. 2. Klumpig. 3. Ljuskänslig. 4. Nattblind. 5. “Okoncentrerad” vid synprövning. 6. Dubbelseende.
Två typer av skelning1. Tropi. 2. Fori.
TropiManifest skelning.
ForiDold skelning som bara syns vid trötthet.
EsotropiInåtskelning
ExotropiUtåtskelning
HypertropiUppåtskelning
HypotropiNedåtskelning
Så diagnosticeras skelningCover test.
Hur cover test fungerar för att diagnosticera skelningNär det friska ögat täcks för så ställer det sjuka ögat in sig.
Sex tillstånd som måste uteslutas vid skelning hos barn1. Retinoblastom. 2. Kongenital katarakt. 3. Optikusmissbildning. 4. Borrelia. 5. Orbitabottenfraktur. 6. Ökat intrakraniellt tryck.
Då är det risk för retinopathy of prematurityVid födsel före vecka 31.
Om ett barn uppvisar något av dessa sex tecken så ska det till ögonläkare akut1. Vit pupill. 2. Avsaknad röd reflex. 3. Dålig ögonkontakt. 4. Ögondarr. 5. Ptos. 6. Retinablödningar.
Vad vit pupill hos barn talar förRetinoblastom.
Vad retinablödning hos ett spädbarn kan tala förSkakvåld.
Ciliär injektionRodnad intill iris
Konjunktival injektionRodnad i hela konjunktiva, men mest uttalad i periferin.
StasinjektionKraftigt vidgade blodkärl som radierar från hornhinnan i alla riktningar.
HyposfagmaSpontan blödning i ögonvitan.
BlandinjektionHomogen rodnad i hela ögonvitan.
Typisk injektion vid viruskonjunktivitKonjunktival eller bland.
Typisk injektion vid bakteriell konjunktivitKonjunktival.
Tre tecken som talar för att konjunktivit är viral snarare än bakteriell1. Förstorade lymfkörtlar pre-aurikulärt. 2. Inte så mycket kladdighet. 3. Blandinjektion.
Fem symtom vid konjunktivit1. Rödöga 2. Kladdighet. 3. Rinnande ögon. 4. Svullna ögonlock. 5. Skavkänsla i ögonen.
Så stor effekt har antibiotika vid bakteriell konjunktivitMinskar förloppet med i snitt en dag, och minskar smittorisken.
Behandling för bakteriell konjunktivitFucithalmic.
Det icke-generiska namnet är fucithalmicFusidinsyra.
Tre tecken som talar för att konjunktivit beror på klamydia1. Pågått längre än tre veckor. 2. Fått fucithalmic utan effekt. 3. Urogenitala klamydiasymtom.
Varför gonokockinfektion i hornhinnan måste behandlas akutDen kan smälta hornhinnan på några dagar.
Ses särskilt vid gonokockinfektion i hornhinnanSkummigt pus i ögat.
Tre symtom vid allergisk konjunktivit1. Mycket klåda i ögonen. 2. Ökat tårflöde. 3. Rinit.
Vanligt förlopp vid allergisk konjunktivitSäsongsbunden.
Behandlingstrappa vid allergisk konjunktivit1. Lomudal- eller opatanol-ögondroppar. 2. Rhinocort nässpray. 3. Perorala antihistaminer.
Verkningsmekanism hos lomudalMastcellsstabiliserande.
Verkningsmekanism hos opatanolAntihistamin.
Två vanliga symtom vid vernal keratokonjunktivit1. Klåda. 2. Ljuskänslighet.
Två vanliga statustecken vid vernal keratokonjunktivit1. Jättepapiller under ögonlocket. 2. Sår på hornhinnan vid infärgning med fluorescein.
90% med vernal keratokonjunktivit tillhör denna gruppPojkar i förpuberteten.
Behandling av vernal keratokonjunktivitKortison.
Syftet med kortisonbehandling vid vernal keratokonjunktivitHindra ärrbildning på hornhinnan.
PterygiumBindhinnan växer över på hornhinnan.
PingueculaGulaktig upphöjning på bindhinnan.
Orsak till pterygium och pingueculaSolexponering.
Två sätt att behandla torra ögon1. Tårsubstitut. 2. Punktumpluggar.
Verkningsmekanism hos punktumpluggarProppar igen tårkanalerna så att tårar inte rinner bort lika bra.
KornealerosionSkada på hornhinnan som bara drabbar det yttre epitellagret.
Tre symtom vid kornealerosion1. Kraftig smärta. 2. Ökat tårflöde. 3. Ökad ljuskänslighet.
Så snabbt läker kornealerosionEtt dygn.
Tre symtom vid främmande kropp i kornea1. Skavningskänsla. 2. Ökat tårflöde. 3. Ökad ljuskänslighet.
Två tecken på allvarlig kemisk skada på hornhinnan1. Hornhinnan är opak. 2. Limbusområdet är blekt
LimbusområdetOmrådet runt hornhinnan.
Vad det talar för om limbusområdet är blektLimbusischemi.
Behandling av kemisk skada på hornhinnanRiklig sköljning av området i minst tio minuter.
Vanligaste orsaken till korneal blindhetHSV.
Typiskt förlopp hos HSV-keratitUpprepade recidiv.
Komplikation till HSV-keratitÄrrbildning och kärlinväxt i hornhinnan, vilket i längden leder till blindhet.
KeratitInflammation i hornhinnan.
Viktigt vid handläggning av ögon-nära bältrosAtt patienten undersöks av ögonläkare.
Två grupper som har ökad risk för bakteriell keratit1. Torra ögon. 2. Kontaktlinser.
Vanligt utseendemässigt vid marginalkeratitSynligt pärlband på hornhinnan längs med limbus.
KeratokonusProgressiv uttunning av hornhinnan som debuterar i tonåren.
Symtom vid keratokonusKraftigt tilltagande astigmatism.
Förstahandsbehandling för keratokonusCross-linking av hornhinnan.
Fyra symtom vid katarakt1. Synnedsättning. 2. Bländning. 3. Monokulär diplopi. 4. Myopisering.
KataraktGrumling av linsen.
Behandling för kataraktTa bort linsen och ersätt den med en plastlins.
Detta kallas katarakter i folkmunGråstarr.
Fem orsaker till katarakter hos vuxna1. Åldrande. 2. Trauma mot ögat. 3. Kortison. 4. Diabetes. 5. Sekundärt till andra ögonsjukdomar.
Ögats fem lager utifrån och in1. Konjunktiva. 2. Episklera. 3. Sklera och kornea. 4. Uvea. 5. Retina.
Tre huvudkomponenter i koroidea1. Blodkärl. 2. Kammarvätskeproducerande celler. 3. Melaninbildande celler.
Funktion hos melaninbildande celler i koroideaAbsorbera ljus så att det inte studsar runt inne i ögat.
Tre delar som ingår i uvea1. Iris. 2. M. ciliaris. 3. Koroidea.
Det svenska namnet för retinaNäthinna.
Det svenska namnet för skleraBindehinna.
Det svenska namnet för korneaHornhinna.
Det svenska namnet för uveaÅderhinna.
Sklera består huvudsakligen av detta ämneKollagen.
Retina består av dettaNervceller som ingår i nervus opticus.
Tunt lager bindväv ovanpå skleraEpisklera.
Kroppens mest smärtinnerverade områdeHornhinnan.
PapillenSynnervens utträdespunkt ur ögat.
Så sker uppdelningen i främre (1) och bakre (2) kammaren(1): Framför pupillen (2): Bakom pupillen
KonjunktivaHudlager som ligger ovanpå episklera
Ämne som bildas av konjunktivaTårfilm.
Linsens funktionAdaptiv ackomodation.
Orsak till närsynthetBilden fokuseras framför näthinnan pga för kraftig ackomodation.
HyperopiÖversynthet.
Orsak till översynthetBilden fokuseras bakom näthinnan pga för svag ackomodation.
Två delar av ögat som deltar i ackomodation1. Hornhinnan. 2. Linsen.
Andel av ackomodationen som hornhinnan står för2/3
AckomodationÖgats förmåga att öka den optiska brytkraften.
AstigmatismOptiskt synfel som uppstår när ljuset som kommer in i ögat inte fokuseras mot en och samma punkt.
Kallas brytningsfel med vardagsspråkAstigmatism.
Orsak till astigmatismBilden fokuseras till olika punkter i ögat.
Orsak till astenopiska besvärÖveransträngning i m. ciliaris för att kompensera något synfel.
Tecken vid astenopiska besvärFrontal huvudvärk eller värk i ögonen som är molande och uppstår vid långvarigt närarbete.
Krav för att få framföra fordon grupp I1. Binokulär synskärpa på minst 0,5 med bästa korrektion på båda ögon tillsammans. 3. Minst 120 grader utbredning horizontellt, varav minst 50 grader åt vardera håll. 4. Minst 20 grader upptill och 20 grader nertill.
Krävs för att få framföra fordon grupp II-III1. Monokulär synskärpa på minst 0,8 med bästa korrektion på bästa ögat, och minst 0,1 med bästa korrektion på sämsta ögat. 2. Minst 160 grader utbredning horizontellt, varav minst 70 grader åt vardera håll. 4. Minst 30 grader upptill och 30 grader nertill.
AstenopiÖgontrötthet pga överansträngning.
RetinoblastomCancer som utvecklas ur nervceller i retina.
Denna grupp drabbas av retinoblastomSmå barn.
SenilptosPtos som beror på att senan som håller upp övre ögonlocket tänjs ut med åldern.
Kongenital ptosPtos som beror på medfödd pares hos m. levator palpebra superior.
Tre symtom vid okulomotoriuspares1. Ptos. 2. Nedsatt ögonmotilitet. 3. Mydriasis.
Tre tecken vid ptos som beror på myastenia gravis1. Bilateral. 2 Fluktuerar över dygnet. 3. Blir värre när personen är trött.
Två muskler som är involverade i att lyfta ögonlocket1. M. levator palpebrae. 2. M. tarsalis superior.
Ett annat namn för Mullers muskelMusculus tarsalis superior.
Innerverar m. tarsalis superiorSympatikusganglion.
Innerverar m. levator palpebraeN. oculomotorius.
LagoftalmusOförmåga att sluta ogonlocken.
Innerverar m. orbicularis oculiN. facialis.
EntropionInåtvänt ögonlock.
Behandling för entropionKirurgi.
Varför det är viktigt med snabb kirurgi vid entropionRisk för korneal erosion.
Orsak till vagelInflammation i Meiboms körtel som uppstår sekundärt till tilltäppning av körteln.
Två komponenter i självbehandling av vagel1. Våta varma kompresser. 2. Ögonlocksmassage.
Då ska vagel opereras bortIfall det har varat > 6 månader utan att spontanläka.
BlefaritInflammation i ögonlockskanten.
Tre symtom vid blefarit1. Skavkänsla i ögonlocken. 2. Rodnade ögonlock. 3. Kladdighet.
Tre komponenter i behandling av blefarit1. Rengöring med varma blöta kompresser. 2. Ögonlocksmassage. 3. Smörjande ögondroppar.
Bör misstänkas vid ensidig blefaritTalgkörtelcancer.
TrichiasisFelväxande ögonfransar.
Två orsaker till trichiasis1. Medfött. 2. Sekundärt till inflammation.
Tre olika typer av behandling som kan användas vid trichiasis1. Kryoterapi. 2. Diatermi. 3. Kirurgi.
DermoidKongenital cysta i orbitaskelettet.
Behandling för dermoidKirurgi vid tre års ålder.
Varför dermoid ska opererasDärför den kan spricka om den utsätts för våld, och då kan det uppstå en kraftig inflammation.
Två patofysiologiska mekanismer som leder till rinnande ögon1. Ökad produktion. 2. Minskat avflöde.
Sex orsaker till rinnande ögon som hänger samman med ökad produktion av tårvätska1. Torra ögon. 2. Blefarit. 3. Konjunktivit. 4. Keratit. 5. Irit. 6. Främmande kropp.
Fyra orsaker till rinnande ögon som hänger samman med minskat avflöde av tårvätska1. Tårvägsstenos. 2. Ögonlocksfelställning. 3. Facialispares. 4. Nedsatt funktion hos m. orbicularis oculi.
Tre orsaker till tårvägsstenos1. Dakryocystit. 2. Konjunktivit. 3. Cytostatika.
DakryocystitTårsäcksinflammation.
Antibiotika som används vid dakryocystitHeracillin.
Två komponenter i behandlingen för dakryocystit med kraftig fyllnad1. Incision och tömning. 2. Heracillin.
Behandling för recidiverande dakryocystitTårvägskirurgi.
KanalikulitInfektion i små tårvägar, vilket resulterar i stenbildning.
Behandling för kanalikulitKirurgi.
Så vanligt är kongenital tårvägsstenos20% av nyfödda.
Symtom vid kongenital tårvägsstenosMycket kladd i ögonen och tårar.
Andel av kongenitala tårvägsstenoser som blir bra spontant innan två års ålder96 %
RAPDRelativ Afferent Pupill Defekt.
Behandling vid orbitalt kompartmentsyndromAkut kantotomi och kantolys.
Detta sker vid akutkantotomi och kantolysKantal-ligamenten klipps upp för att släppa på trycket i orbita.
Två orsaker till orbitalt kompartmentsyndrom1. Retrobulbärt hematom. 2. Periorbital infektion.
Fem statusfynd vid orbitalt kompartmentsyndrom1. Proptos. 2. Inskränkt ögonmotilitet. 3. Positivt RAPD. 4. Högt ögontryck. 5. Ögonlockssvullnad.
Fem symtom vid orbitalt kompartmentsyndrom1. Nedsatt visus. 2. Nedsatt färgsinne. 3. Dubbelseende. 4. Utstående öga. 5. Smärta i ögat.
Så ställs diagnosen orbitalt kompartmentsyndromKliniskt, viktigt att inte fördröja åtgärd med DT eller annan utredning.
ProptosOnormal framåtförskjutning av ögat.
Varför personer < 18 år kan drabbas av entrapment av m. rectus inferior vid orbitabottenfrakturGreenstick-fracture.
Talar för att synfältsbortfall beror på skada som sitter i ögat, och inte längre bak i syn-systemetSynbortfall i båda synfält på ena ögat, och ingen påverkan på andra ögat.
Vid skada på chiasma opticum ses detta synfältsbortfallBitemporal hemianopsi.
Bitemporal hemianopsiYttre synfältsbortfall åt både höger och vänster
Vid skada retrochiasmalt ses detta synfältsbortfallHomonym hemianopsi.
Så utförs RAPDDämpa ljuset, och flytta en ficklampa snabbt fram och tillbaka mellan två ögon.
Detta är ett patologiskt RAPDNär ficklampan flyttas från friska till sjuka ögot så expanderar pupillerna istället för att krympa.
Varför pupillerna expanderar vid RAPD när ficklampan riktas mot sjuka ögatDärför det sjuka ögat har en störd afferent signalering.
Två vanliga symtom vid optikusneurit1. Snabbt progressiv ensidig synnedsättning. 2. Smärta bakom ögat vid ögonrörelse.
Andel som har papillödem vid optikusneurit1/3
Grupp som oftast drabbas av optikusneuritKvinnor 20-50 år.
Vanligt förlopp vid optikusneuritSnabb försämring, spontan förbättring efter några veckor.
Två komponenter i handläggningen vid optikusneurit1. MR hjärna. 2. Remiss till neurolog för MS-utredning.
AIONAnterior Ischemic Optic Neuropathy.
Ett annat namn för AIONOptikusinfarkt.
Symtom vid optikusinfarktSnabbt debuterande ensidig synnedsättning.
Två saker som ses i oftalmoskop vid optikusinfarkt1. Papillödem. 2. Blödningar.
Två typer av AIONArteritisk och icke-arteritisk.
Orsak till arteritisk AIONTemporalisarterit.
Orsak till icke-arteritisk AIONTrånga förhållanden i papillen i kombination med hjärtkärlsjukdom, vilket vid lågt blodtryck kan leda till ischemi.
Viktigt att utesluta vid tecken till optikusinfarktTemporalisarterit.
Typisk debut vid icke-arteritisk AIONPatienten vaknar med blindhet på ett öga.
Fem orsaker till optikuskompression1. Tumör. 2. Abscess. 3. Inflammation. 4. Graves sjukdom. 5. Hematom.
Symtom vid metabol optikusneuropatiProgressivt bilateralt synfältsbortfall i centrala synfältet.
Orsak till metabol optikusneuropatiBrist på vitamin B12.
Två hereditära optikusneuropatier1. Lebers hereditära optikusneuropati. 2. Dominant optikusatrofi.
Symtom vid Lebers hereditära optikusneuropatiSnabb synförsämring först på ena, sedan andra ögat.
Drabbas av Lebers hereditära optikusneuropatiUnga män, ofta med känd hereditet.
Nedärvningsmönster vid dominant optikusatrofiAutosomalt dominant.
Symtom vid dominant optikusatrofiLångsamt bilateralt synfältsbortfall.
Ålder då dominant optikusatrofi ger sig till kännaBarndom.
Orsak till staspapillYttre tryck på synnerven pga högt likvortryck.
Fyra symtom vid staspapill1. Gradvis bilateral synförsämring. 2. Huvudvärk. 3. illamående. 4. Kräkning.
Typiskt för synfältsbortfallet vid staspapillKrymper från periferin.
Viktigaste utredningen vid staspapillAkut DT eller MR.
Sex saker som kan orsaka staspapill1. Tumör. 2. Hjärnödem pga trauma eller infarkt. 3. Blödning. 4. Meningit. 5. Hypertoni. 6. Hydrocefalus.
Amaurosis fugaxBlindhet som varar i några minuter och som kommer och går.
Två orsaker till amaurosis fugax1. TIA. 2. Temporalisarterit.
Innerverar m. obliquus superiorN. trochlearis.
Innerverar m. rectus lateralisN. abducens.
Fyra muskler som flyttar ögat och innerveras av n. oculomotorius1. Rectus superior. 2 Rectus inferior. 3. Rectus medialis. 4. Obliquus inferior.
Symtom vid internukleär oftalmoplegiDubbelseende.
Statusfynd vid internukleär oftalmoplegiEna ögat kan inte adducera, medan andra ögat abducerar men med nystagmus.
Orsak till internukleär oftalmoplegiHjärnstamslesion.
Orsak till till internukleär oftalmoplegi hos gamlaStroke.
Orsak till internukleär oftalmoplegi hos ungaMS.
Typiskt tidigt symtom vid myastenia gravisPtos som kommer på eftermiddagen, och blir bättre efter vila.
Liten ptos, liten pupill, och smärta i nacken talar för dettaKarotisdissektion.
Liten ptos och liten pupill men utan smärta i nacken talar för dettaTumör.
Stor pupill och ptos men utan påverkad ögonmotorik talar för något av dessa två saker1. Antikolinergt läkemedel. 2. Adie syndrom.
Stor pupill och ptos samt påverkad ögonmotorik talar för något av dessa två saker1. Aneurysm. 2. Tumör.
Tre symtom vid Adie-syndrom1. Kronisk mydriasis på minst ett öga. 2. Förlust av reflexer. 3. Nedsatt svettning.
Orsak till Adie-syndromInfektion som orsakar nervskador.
Det svenska namnet för macula luteaGula fläcken.
Gula fläckenDel av retina med tätt packade tappar, som står för den centrala och skarpaste delen av synfältet.
Vanligaste orsaken till synnedsättning efter 60 års ålderÅldersrelaterad makuladegeneration.
Diameter hos gula fläcken1 mm.
Fyra symtom vid sjukdom i gula fläcken1. Fläck centralt i synfältet. 2. Svårt med detaljseende och läsning. 3. Svårt att känna igen folk. 4. Krokseende.
Två typer av åldersrelaterad makuladegeneration1. Torr. 2. Våt.
Andel av AMD som är torr85 %
Andel av AMD som är våt15 %
AMDAge related macular degeneration.
Skillnad mellan torr (1) och våt (2) åldersrelaterad makuladegeneration vad gäller symtom(1): Långsamt fölopp, måttlig synnedsättning. (2): Snabbt förlopp, svår synnedsättning.
Orsak till torr AMDAnsamling av drusen mellan retina och choroid, vilket leder till atrofi av retina.
DrusenCellulära restprodukter som ansamlas mellan retina och choroid och då orsakar torr AMD.
Orsak till våt AMDNybildning av blodkärl och blödning från dessa under gula fläcken, vilket leder till snabb destruktion av synceller.
Behandling av torr AMDFinns ingen behandling.
Behandling av våt AMDAnti-VEGF antikroppar injiceras i ögat.
Efter 20 år sedan sjukdomsdebut har så stor andel med diabetes skador i ögonbotten100 %
Sekvens av händelser som orsakar diabetesretinopati1. Höga glukosnivåer skadar pericyter i ögats blodkärl. 2. Detta leder till kärlskador. 3. Detta inducerar frisättning av VEGF. 4. VEGF stimulerar kärlnybildning. 5. De nya kärlen blöder lätt, och kan dra loss näthinnan.
Så ofta ska diabetiker ögonbottenfotograferasMinst vart tredje år.
Två olika typer av diabetesretinopati1. Icke-proliferativ. 2. Proliferativ.
Två sätt att behandla diabetesretinopati1. Laserbehandling av retinaperiferin. 2. Anti-VEGF injektion i ögat.
Syftet med laserbehandling vid diabetesretinopatiGenom att döda perifera delar av retina med laser så minskas ischemi, vilket minskar VEGF-frisättning och därmed minskar blodkärlsnybildning.
Symtom vid ocklusion i vener som försörjer retinaEnsidig synnedsättning som progredierar under dagar till veckor.
Komplikation som kan uppstå vid centralvensocklusion i ögatBlodkärlsnybildning i iris, vilket kan orsaka akut glaukom.
Tre behandlingar som kan ges vid venocklusioner i ögat1. Anti-VEGF-injektioner. 2. Intravitreala steroider. 3. Laser av ögonbotten vid kärlnybildning.
Komplikation som kan uppstå vid grenvensocklusion i ögatBlödning i glaskroppen.
Symtom vid arteriell emboli i ögatPlötslig ensidig synnedsättning.
Två oftalmoskopiska fynd vid arteriell emboli i ögat1. Blek, ödematös retina. 2. “cherry-red spot” vid gula fläcken.
Orsak till att retina blir blek vid arteriell emboliIschemi.
Handläggning vid arteriell emboli i ögatAkut till ögonläkare.
Två viktiga utredningar vid arteriell emboli i ögat1. Hjärteko. 2. Carotisdoppler.
Tre typer av näthinneavlossning1. Rhegmatogen. 2. Serös. 3. Traktionsavlossning.
Orsak till rhegmatogen näthinneavlossningUppstår sekundärt till hål i näthinnan efter retinaruptur.
Orsak till serös näthinneavlossningAnsamling av vätska under näthinnan.
Orsak till glaskroppsavlossningGlaskroppen skrumpnar ihop med åldern.
Händelseförlopp som leder till rhegmatogen näthinneavlossningGlaskroppsavlossning leder till retinal ruptur vilket leder till rhegmatogen näthinneavlossning.
Två symtom som talar för glaskroppsavlossning1. Myodesopsier. 2. Fotopsier.
Myodesopsier“Floaters” i synfältet.
FotopsierBlixtar i synfältet.
Behandling av retinarupturLaserbehandling runt rupturen för att hindra näthinneavlossning.
Vanligaste symtomet vid rhegmatogen näthinneavlossningMörk skugga i synfältet.
Behandling av rhegmatogen näthinneavlossningKirurgi.
Symtom vid retinarupturInga symtom.
Risk vid retinarupturNäthinneavlossning.
Så diagnosticeras rhegmatogen näthinneavlossningIndirekt oftalmoskopi.
Så diagnosticeras glaskroppsavlossningIndirekt oftalmoskopi.
Handläggning vid misstanke om glaskroppsavlossningAkut till ögonläkare.
Orsak till traktionsavlossningProliferation av blodkärl som drar loss retina.
Traktionsavlossning uppstår oftast sekundärt till dettaDiabetesretinopati.
Fyra orsaker till serös näthinneavlossning1. Subretinal blödning. 2. Retinal kärlmissbildning. 3. Inflammation. 4. Intraokulär tumör.
Vanligaste typen av glaukomÖppenvinkelglaukom.
Symtom vid öppenvinkelglaukomLångsam försämring av synen i perifera synfältet, och därefter i centrala synfältet.
Sex symtom vid trångvinkelglaukom1. Nedsatt syn. 2. Smärta i ögat. 3. Rödöga. 4. Illamående. 5. Kräkning. 6. Halofenomen.
Fyra statusfynd vid trångvinkelglaukom1. Hård ögonglob. 2. Ljusstel pupill. 3. Stasinjektion. 4. Nedsatt visus.
HalofenomenSer färgade ringar runt ljuskällor.
Orsak till att en del personer med glaukom ser färgade ringar kring ljuskällorSvullnad av hornhinnan.
Detta kallas glaukom i folkmunGrönstarr.
Orsak till synskadan vid glaukomHögt intraokulärt tryck.
Orsak till öppenvinkelglaukomMinskat flöde av kammarvätska ut ur ögat pga denegeration av det retikulära trabekelverket
Retikulära trabekelverketOmråde runt hornhinnan som har till funktion att dränera kammarvätska ut ur ögat.
Orsak till trångvinkelglaukomIris ligger an mot hornhinnan, och blockerar på så sätt flödet av kammarvätska ut genom det retikulära trabekelverket.
Uveoskleralt utflödeUtflöde av kammarvätska ur ögat via andra vägar än det retikulära trabekelverket.
Andel av utflödet av kammarvätska som normalt går via retikulära trabekelverket (1) och uveoskleralt utflöde (2)(1): 90% (2): 10%
Fem typer av läkemedel som kan ges vid glaukom1. Beta-antagonister. 2. Prostaglandiner. 3. Alfa-agonister. 4. Muskarin-agonister. 5. Karbanhydrashämmare.
Kliniska fynd som är gemensamma för både öppenvinkelglaukom och trångvinkelglaukom1. Ökat intraokulärt tryck > 21 mmHg 2. Papillatrofi vid oftalmoskopi. 3. Synfältsdefekter.
Tecken som ses vid trångvinkelglaukom men inte vid öppenvinkelglaukom1. Stasinjektion. 2. Ljusstel pupill.
Andel av personer över 75 år som lider av glaukom5 %
Verkningsmekanism hos betablockare vid glaukomMinskar bildning av kammarvätska.
Verkningsmekanism hos karbanhydrashämmare vid glaukomMinskar bildning av kammarvätska.
Verkningsmekanism hos alfa-agonister vid glaukomMinskar produktion av kammarvätska.
Verkningsmekanism hos prostaglandiner vid glaukomÖkar utflödet av kammarvätska via trabekelverket och uveosklerala utflödet.
Verkningsmekanism hos muskarin-agonister vid glaukomCiliarmuskel-sammandragning, vilket underlättar utflödet av kammarvätska.
Detta gör m. obliquus superiorDrar ögat nedåt när det är placerat medialt.
Detta gör m. obliquus inferiorDrar ögat uppåt när det är placerat medialt.
Vanlig symtommässig skillnad mellan viral (1) och bakteriell (2) konjunktivit(1) är oftast mer vattnig, (2) är oftast mer kladdig.
Skillnad mellan bakteriell (1) och viral (2) konjunktivit vad gäller hur länge infektionen varar(1) läker ut spontant inom tio dagar, (2) läker ut spontant på två-tre veckor.
Då ska du misstänka att konjunktivit beror på klamydiaOm det inte har blivit bättre spontant på tre veckor.
Så snabbt självläker ögonklamydia spontantSex månader.
Fyra symtom vid keratit1. Smärta i hornhinnan. 2. Ljuskänslighet. 3. Nedsatt syn. 4. Ökat tårflöde.
Två symtomskillnader mellan bakteriell och viral keratit1. Vid bakteriell är det vanligare med varigt sekret, medan viral har vattnigare sekret. 2. Vid bakteriell så kan det korneala infiltratet ibland ses med blotta ögat.
Denna grupp drabbas oftast av bakteriell keratitKontaktlinsbärare.
Tre fynd vid ögonstatus hos en patient med keratit1. Synlig ljusväg. 2. Ciliär kärlinjektion. 3. Lokaliserad korneal grumling som är färgbar med fluorescein.
Bakterie som vid bakteriell keratit kan smälta hornhinnan på mindre än ett dygnPseudomonas.
Handläggning vid misstanke om keratitAkut till ögonläkare.
Typiskt för HSV-keratit vid ögonstatus“Dendritisk” grenartad sårbildning i hornhinnan som färgas in med fluorescein.
Varför keratit kräver akut handläggningRisk för skador på hornhinnan.
Fem symtom vid irit1. Kraftig ljuskänslighet. 2. Smärta. 3. Rödöga. 4. Ökat tårflöde. 5. Dimsyn.
Fyra tecken vid ögonstatus hos patient med irit1. Ciliär injektion. 2. Mios. 3. Ljusväg. 4. Smärta i sjuka ögat vid belysning av friska ögat.
Varför en patient med irit ofta får ont i sjuka ögat vid belysning av friska ögatIriskontraktion.
Vanligast orsak till iritAutoimmunitet.
Fem vanliga komorbiditeter vid irit1. IBD. 2. Mb Bechterew. 3. MS. 4. Psoriasisartrit. 5. Sarkoidos.
Handläggning vid iritAkut remiss till ögonläkare.
Varför irit kräver akut handläggningRisk för synekier.
Synekier i ögatSammanväxningar mellan iris och lins som kan uppstå sekundärt till irit.
HypopyonInflammatoriska exudat i främre kammaren som lägger sig framför nedre delen av iris pga gravitation.
Orsak till dendritiska utseendet på sår i hornhinnan vid HSV-keratitInfektionen följer nerverna.
Behandling för HSV-keratitZovirax-salva 5 gånger per dygn.
Tre statusfynd vid blefarit1. Svullna och rodnade ögonlockskanter. 2. Krustor i ögonfransarna. 3. Torra ögon.
Vanlig komborbiditet vid blefaritSeborroiskt eksem.
Varför personer med blefarit ofta får torra ögonDärför Meiboms körtlar är blockerade eller dysfunktionella, vilket innebär att de inte bildar tillräckligt mycket lipider för att hålla kvar tårvätskan.
EpiskleritInflammation i episklera.
Orsak till episkleritIdiopatisk, men stark association till autoimmuna sjukdomar.
Två symtom vid episklerit1. Värk och ömhet i ett öga. 2. Sektoriell rodnad i ögonvitan.
Förstahandsbehandling för episkleritNSAID.
HyphemaBlod som ligger mellan iris och kornea pga blödning inuti ögat. Lägger sig längst ner pga gravitation.
Syftet med Seidels testKolla efter perforation av hornhinnan.
Så utförs Seidels testFluoresceinlösning droppas i ögat och färgutbredningen studeras med blå-filter.
Tecken på perforerande skada vid Seidels testKammarvatten läcker ut genom perforationen och ger upphov till en utspädning av fluoresceinfärgen på kornealytan.
Skillnad i handläggning mellan grad som ligger perifert i hornhinnan (1) och grad som ligger över pupillen (2)(1). Vilken läkare som helst kan plocka bort den. (2). Bör plockas bort av en ögonläkare.
Ett annat namn för fotoelektrisk keratitSnöblindhet.
Orsak till fotoelektrisk keratitUV-strålning mot hornhinnan.
Så förebyggs fotoelektrisk keratitSolglasögon.
Tre symtom vid fotoelektrisk keratit1. Smärta. 2. Tårar. 3. Ljuskänslighet.
Naturalförlopp vid fotoelektrisk keratitLäker av sig själv på ett dygn.
Behandling mot fotoelektrisk keratitMjukgörande salva.
Handläggning vid grad i ögat1. Bedöva med tetrakain. 2. Plocka bort graden med fuktad bomullspinne eller främmandekroppsinstrument, och ta bort eventuell rostring med ögonborr. 3. Behandla med oculentum simplex ögonsalva så länge irritation kvarstår.
Två verksamma substanser i oculentum simplex1. Paraffin. 2. Vaselin.
Viktigaste utredningssteget vid hornhinneerosionInfärgning med fluorescein och belysning med blått ljus.
Två komponenter i behandlingen vid hornhinneerosion1. Oculentum simplex salva i tre månader. 2. Alvedon och ipren så länge det gör ont.
Så förhindras att hornhinneerosion recidiverarOculentum simplex salva i tre månader.
Viktigt att inte göra vid utredning av hyphemaSätta dilaterande droppar i ögat.
Varför dilaterande ögondroppar ska undvikas vid hyphemaKan inducera re-blödning.
Två saker som inte ska göras vid irisprolaps1. Inte peta på den del av iris som sticker ut genom hornhinnan. 2. inte palpera ögontrycket.
Handläggning av irisprolapsAkut till ögonläkare.
Behandling av irisprolapsKirurgi.
Orsak till oförmåga att titta uppåt vid orbitabottenfrakturM. rectus inferior är fastklämd.
Första del av färgseendet som försvinner vid tryck på n. opticusRött färgseende.
Nerv som ofta påverkas vid orbitabottenfrakturN. infraorbitalis.
Effekt vid skada på n. infraorbitalisKänselnedsättning under ögat.
I dessa två situationer bör orbitabottenfraktur hos vuxna opereras1. Dubbelseende. 2. Estetisk påverkan.
Engelska namnet för orbitabottenfrakturBlow-out fracture.
Normal cup/disc ratio1/3
Tre komponenter i behandlingen vid akut trångvinkelglaukom1. Diamox tablett. 2. Mannitol i.v. 3. Timolol-droppar i ögat.
Verkningsmekanism hos diamoxKarbanhydrashämmare, vilket minskar bildningen av kammarvätska.
Cherry red spot talar för dettaCentral artärocklusion.
Två akuta behandlingar vid central artärocklusion i ögat1. Trombolys. 2. Bulbmassage.
Orsak till grenvensocklusion i ögatStela aterosklerotiska artärer trycker på vener och gör att de ockluderas.
Bästa sättet att visualisera gråstarrDilatera pupillen och kolla efter röd reflex med oftalmoskop. Gråstarren kommer blockera den röda reflexen.
Enda tecknet i anamnesen som skiljer våt (1) och torr (2) AMD(1) har ett snabbt förlopp som går på dagar till veckor. (2) har ett långsamt förlopp.
Skillnad i handläggning vid misstanke om våt (1) kontra torr (2) AMD(1): Akut till ögonläkare. (2): Icke-akut remiss till ögonläkare.
Säkraste sättet att skilja torr och våt AMD.OCT av makula.
OCTOptical Coherence Tomography.
Så kontrollerar du enkelt ifall en patient har hyperopiGe +1 glasögon och kolla effekten på visus. Om visus blir mycket sämre så har patienten normal syn. Om visus blir oförändrad eller bättre så är patienten hyperop.
Sex orsaker till papillödem som beror på förhöjt intrakraniellt tryck1. Tumör. 2. Trauma. 3. Blödning. 4. Infarkt. 5. Hypertoni. 6. Hydrocefalus.
Tre orsaker till papillödem som inte beror på förhöjt intrakraniellt tryck1. Opticusneurit. 2. Trombosbildning i synnerven. 3. AION.
Handläggning av papillödem på VCAkut till neurolog.
Vanligaste orsaken till glaskroppsblödningBlödning från kärlnybildning vid proliferativ diabetesretinopati.
Sex orsaker till glaskroppsblödningar1. Bristande kärlnybildninar vid diabetesretinopati. 2. Bristande kärlnybildningar efter gammal kärlocklusion. 3. Retinaruptur. 4. Näthinneavlossning. 5. Trauma. 6. Blödning från makuladegeneration.
Påverkan på RAPD vid glaskroppsblödningVanligen ingen påverkan, men kan vara påverkad vid mycket kraftig blödning som helt blockerar ljusflödet till retina.
Två tecken som kan tala för glaskroppsblödning1. Hastigt debuterande synnedsättning. 2. Dålig eller helt upphävd röd reflex.
Orsaker till hårda exudat vid oftalmoskopiUtfällning av lipoproteiner.
Orsaker till mjuka exudat vid oftalmoskopiIschemi.
Handläggning vid glaskroppsblödningAkut till ögonläkare.
Varför det är viktigt att en patient med glasskroppsblödning får träffa en ögonläkare akutFör att utesluta bakomliggande rupturer eller näthinneavlossning som kräver omedelbar åtgärd.
Så undersöks ögonbotten vid glaskroppsblödning som är för tät för att oftalmoskopi ska fungeraUltraljud.
Kan uppstå sekundärt till juvenil idiopatisk artritSmärtfri irit.
Komplikation som kan uppstå vid iritSynekier.
Gula fläcken ligger på denna sida om papillenLateralt.
Ett annat namn för papillenBlinda fläcken.
Kan uppstå sekundärt till synekier i ögatGlaukom.
Vanligaste orsak till abducenspares hos patiener > 50 årMikroangiopati.
Vanligaste orsak till abducenspares hos patienter 35-50 årTumör.
Vanligaste orsak till abducenspares hos patienter 15-35 årMS.
Två symtom som kan uppstå vid hypertensiv retinopati1. Försämrad syn. 2. Huvudvärk.
Två tillstånd som kan ge hårda exudat vid oftalmoskopi1. Hypertensiv retinopati. 2. Diabetesretinopati.
Tre tillstånd som kan ge mjuka exudat vid oftalmoskopi1. Centralvensocklusion. 2. Diabetesretinopati. 3. Hypertensiv retinopati.
Orsak till hypertensiv retinopatiHögt systemiskt blodtryck.
Behandling vid hypertensiv retinopatiBlodtryckssänkande behandling.
Detta får du svar på när du kollar efter röd reflexIfall det är klart hela vägen bak till retina.
Främre uveit är lika med detta tillståndIrit.
Bakre uveit är lika med dessa två tillstånd1. Choroidit. 2. Chorioretinit.
Ung människa med retrobulbär värk och syn-nedsättning talar för dettaOpticusneurit.
Andel med opticusneurit som får retrobulbär värk2/3
Andel med opticusneurit som får papillödem1/3
Orsak till dimsyn vid iritAnsamling av immunceller i främre kammaren.
Ett annat namn för hordeolumVagel.
ChalazionHordeolum som blivit inkapslat och kroniskt.
Skillnad mellan hordeolum (1) och chalazion (2) vad gäller symtom(1): Ömmar. (2): Ömmar inte.
ChemosKonjunktival svullnad.
AnisometropiSkillnad i synfel mellan två ögon.
AmotioNäthinneavlossning.
Andel av alla kataraktopererade som drabbas av efterstarr50 %
EfterstarrGrumling av bakre linskapseln sekundärt till att den naturliga linsen har bytts ut mot en plastlins.
Mouches volantesFloaters i ögonen.
Varför herpes zoster utslag på nästippen indikerar risk att även ögat påverkasDärför n. nasociliaris innerverar både nästippen samt konjunktiva och hornhinnan.
N. nasociliaris är en gren från denna kranialnervN. trigeminus.
Två ögondroppar som är lämpliga vid irit1. Isopto-maxidex. 2. Cyclogyl.
Verksam substans hos isopto-maxidexKortison.
Verkningsmekanism hos cyclogylMydriatikum.