Quiz i pediatrik

FrågaSvar
Ovanligt hög viktökning mellan två och sju års ålder är kraftigt predisponerande för detta tillståndObesitas.
Förhöjning av vårtgårdarna, men ingen förhöjning av bröstenB2.
Förhöjning av vårtgårdarna och viss förhöjning av bröstenB3.
Vårtgårdarna framträder tydligt men är ej färdigutvecklade, och bröstet framträder tydligt.B4.
Mamillen har färdigutvecklats.B5.
Inget könshår.PH1.
Viss könsbehåringPH2.
Full vuxen könsbehåring.PH5.
Så långt innan bröstutveckling börjar ökar längdtillväxten6-9 månader.
Åtminstone en testikel har en volym på minst 4 ml.G2.
Penis och testiklar är färdigutveckladeG5.
Definitionen av början av pubertet hos pojkarMinst en testikel är minst 4 ml.
Medelålder då längdtillväxt är som högst hos pojkar14 år.
Medelålder då längdtillväxt är som högst hos flickor12 år.
Genomsnittlig längdskillnad mellan män och kvinnor13 cm.
Tre autoimmuna orsaker till försenad pubertet1. Celiaki. 2. Hypotyreos. 3. IBD.
Två kromosomrubbningar som kan resultera i försenad pubertet1. Turner. 2. Klinefelter.
Två beteendemässiga orsaker till försenad pubertet1. Anorexi. 2. Överdriven träning.
När små bäbisar faller bakåt sträcks armarna utåt bakåtMoro-reflexen.
Moro-reflexen har normalt försvunnit runt denna ålderSex månader.
Då uppstår normalt första leendetFyra veckor.
Då uppstår normalt rädsla för främlingarSju månader.
Barn bör kunna rulla från rygg till mage vid denna ålderSex månader.
Barn bör kunna greppa objekt vid denna ålderFem månader.
Barn bör kunna föra objekt från ena till andra handen vid denna ålderSex månader.
Barn börjar gå runt denna ålder12 månader.
Vid 18 månader kan barn så här många ord normalt10-15.
Vid två år kan barn så här många ord normalt200-2000
Tre orsaker till sen språkutveckling1. Öroninfektion. 2. Öronmissbildning. 3. Autism.
Vid denna ålder kan barn stå på ett ben5-6 år.
Vid denna ålder kan barn kopiera geometriska strukturer som cirklar och trianglar5-6 år.
Vid denna ålder kan barn räkna till tio5-6 år.
Sugreflexen försvinner normalt runt denna ålderSex månader.
Handgreppreflexen försvinner normalt runt denna ålderFem månader.
Normal andningsfrekvens första månaden30-60.
Normal andningsfrekvens mellan en månad och ett år30-40.
Normal andningsfrekvens mellan 1-2 år25-35.
Normal andningsfrekvens mellan 2-5 år25-30.
Normal andningsfrekvens mellan 5-12 år20-25.
Normal andningsfrekvens för tonåringar15-20.
Tre skäl till att små barn får mer andningsbesvär av luftvägsinfektoner än vuxna1. Trångare luftväg. 2. Mjukare torax som lättare kollapsar inåt. 3. Svagare andningsmuskler.
Fem förkylningssymtom hos barn1. Nästäppa. 2. Snorighet. 3. Halsont. 4. Hosta. 5. Feber.
Så länge varar normalt förkylningar hos barnEn vecka.
Fyra vanligaste agens vid förkylning hos barn1. Rhinovirus. 2. RSV. 3. Adenovirus. 4. Influensavirus.
Vanligaste sjukdomen hos förskolebarnFörkylning.
Allmäntillstånd vid förkylning hos barnOpåverkat.
Varför amoxicillin ofta ges istället för kåvepenin vid akut mediaotit hos små barnSmakar godare.
Två statusfynd som tillsammans bör leda till ethmoidit-misstanke hos barn1. Påverkat allmäntillstånd. 2. Svullnad som är unilateral runt ett öga.
Lämpligt ställe att handlägga misstänkt ethmoidit hos barnBarnakuten.
Två ovanliga komplikationer efter pharyngotonsillit orsakad av streptokocker1. Akut glomerulonefrit. 2. Reumatisk feber.
Barn som behandlas med antibiotika mot faryngotonsillit är inte längre smittsamma efter så här lång tids behandling48 timmar.
Akut bronkit drabbar framförallt barn i denna ålderUpp till fem år.
Huvudsymtomet vid akut bronkit hos barnHosta som blir värre nattetid.
Så är temperaturen generellt sett vid akut bronkit hos barnNormal.
Så är allmäntillståndet generellt sett vid akut bronkit hos barnOpåverkat.
Vid denna komorbiditet kan barn med akut bronkit uppvisa ett påverkat allmäntillståndFörkylningsastma.
Tre läkemedel som kan användas vid förkylningsastma1. Salbutamolinhalation. 2. Kortison peroralt. 3. Syrgas.
Förkylningsastma växer vanligen bort före denna ålderFyra år.
Orsak till förkylningsastmaTrånga och mjuka luftvägar som lätt kollapsar vid utandning.
Om saturation sjunker under denna nivå ges syrgas till barn92 %
Då är symtomen värst vid RSV-bronkiolitDag 5.
Sex komponenter som kan ingå i behandlingen av RSV-bronkiolit1. Vätska i.v. 2. NaCl-inhalation 3. Näsrengöring. 4. Syrgas. 5. Högflödesgrimma. 6. Näring via sond.
Sex statusfynd vid RSV-bronkiolit1. Feber. 2. Takypné. 3. Blekhet. 4. Mycket slembiljud i lungorna. 5. Takykardi. 6. Auxillär andning.
Sex tecken på ökat andningsarbete hos barn1. Bukpress. 2. Subkostala indragningar. 3. Interkostala indragningar. 4. Jugulära indragninar. 5. Näsvingespel. 6. Hög andningsfrekvens.
Två viktigaste symtomen vid pneumoni hos barn1. Takypné. 2. Feber.
Skillnad i status mellan barn och vuxna med pneumoniBarn har ofta normala lungljud.
Tre vanligaste agens vid pneumoni hos barn under fem år1. RSV. 2. Pneumokocker. 3. Haemofilus influenzae.
Tre vanligaste agens vid pneumoni hos barn över fem år1. Pneumokocker. 2. Mycoplasma pneumoniae. 3. Klamydia pneumoniae.
Tre komponenter som kan ingå i behandling av pneumoni hos barn1. Syrgas. 2. Vätska i.v. 3. Antibiotika.
Detta står bokstäverna i WETFLAG förWeight. Energy. Tube size. FLuid. Adrenalin. Glucose.
Syftet med WETFLAGSnabbt räkna ut saker som är viktiga vid handläggning av ett barn med cirkulatorisk svikt.
Skillnad i hur luftvägarna hålls maximalt öppna mellan barn < 1 år och barn > 1 år< 1 år: Neutral huvudposition. > 1 år: Sniffing position.
Fem steg vid handläggning av främmande kropp i luftvägarna hos barn < 1 år som är vid medvetande1. Öppna munnen och svep ut objektet med fingret. 2. Säg åt barnet att hosta. 3. Fem ryggdunkar. 4. Fem bröstkompressioner. 5. Kontrollera munnen och ta ut objektet ifall möjligt, annars upprepa 3 och 4.
Fem steg vid handläggning av främmande kropp i luftvägarna hos barn > 1 år som är vid medvetande1. Öppna munnen och svep ut objektet med fingret. 2. Säg åt barnet att hosta. 3. Fem ryggdunkar. 4. Fem heimlich-manövrar. 5. Kontrollera munnen och ta ut objektet ifall möjligt, annars upprepa steg 3 och 4.
Varför du inte kan göra heimlich-manövern på barn under ett årRisk för leverskada.
Handläggning vid främmande kropp hos barn som är omedvetet5 inandningar och därefter HLR 15:2.
Två ställen som pulsen kan kontrollera på hos barn < 1 år1. Brachialis. 2. Femoralis.
Två ställen som pulsen kan kontrolleras på hos barn > 1 år1. Karotis. 2. Femoralis.
Normal kapillär återfyllnadstid< 3 sekunder.
Då ska intraosseös infart användas på ett barn som är cirkulatoriskt instabiltOm i.v. infart inte går att sätta inom 90 sekunder.
Kvantitet ringer-acetat som ges som bolus till cirkulatoriskt instabilt barn20 ml/kg.
Två vanligaste orsakerna till hjärtstopp hos barn1. Hypoxi. 2. Hypovolemi.
Principiell skillnad i vad som är mest prioriterat vid hjärtstopp mellan barn och vuxnaBarn: Syrgastillförsel och vätsketillförsel. Vuxna: Bröstkompressioner.
Två sätt på vilka agerandet är annorlunda vid HLR av barn1. Börja med fem inandningar. 2. 15:2.
Andel av situationer där hjärtstopp hos barn hänger samman med defibrillerbar rytm10 %
Skillnad i vätskeförlust per timme mellan barn och vuxnaBarn förlorar dubbelt så stor andel av sin kroppsvikt.
Normalt vätskebehov per dygn hos barn 0-10 kg enligt Holliday-Seger formeln100 ml/kg
Normalt vätskebehov per dygn hos barn 10-20 kg enligt Holliday-Seger formeln1000 ml + 50 ml för varje kg över 10.
Normalt vätskebehov per dygn hos barn > 20 kg enligt Holliday-Seger formeln1500 ml + 20 ml för varje kg över 20.
Natriumnivå vid hypoton dehydrering< 130 mmol/l
Natriumnivå vid hyperton dehydrering> 150 mmol/l
Natriumnivå vid isoton dehydrering130-150 mmol/l
Normal puls < 1 år110-160
Normal puls 1-2 år100-150
Normal puls 2-5 år95-140
Normal puls 5-12 år80-120
Normal puls hos > 12 år60-100
Varför blodtryck är en dålig markör hos barnDe upprätthåller normalt blodtryck ända fram tills de är extremt hypovolema.
Kapillär återfyllnadstid vid måttlig dehydrering hos barn3-4 sekunder.
Kapillär återfyllnadstid vid kraftig dehydrering hos barn> 4 sekunder.
Sex statustecken på att ett litet barn är minst måttligt dehydrerat1. Förlängd kapillär återfyllnadstid. 2. Nedsatt hudturgor. 3. Torr blöja. 4. Torr munslemhinna. 5. Gråter men bildar inga tårar. 6. Insjunken fontanell.
Bästa sättet att tillföra vätska till barn med måttlig dehydreringCF-sond.
Bästa sättet att tillföra vätska till barn med kraftig dehydreringI.v.
Risk vid akut hyponatremi som är särskilt ökad hos barnHjärnödem.
Vid palpabel puls hos ett barn i arteria radialis så är systoliska trycket minst så högt40.
Vid palpabel puls hos barn i brachialis så är systoliska trycket minst så högt30.
Vid palpabel puls hos barn i karotis så är systoliska trycket minst så högt20.
Behandling av akut hypovolemi hos barnRinger-acetat bolus 20 ml/kg in på 10-20 minuter.
Normalt systoliskt blodtryck första tre månaderna i livet70-95
Normalt systoliskt blodtryck för en ett-åring80-100
Normalt systoliskt blodtryck för en fem-åring80-110
Normalt systoliskt blodtryck för en 10-åring90-120
Normalt systoliskt blodtryck för en tonåring90-120
Vid denna tidpunkt får mamman fylla i Edinborough Postnatal Depression ScaleNär barnet är 6-8 veckor.
EPDSEdinborough Postnatal Depression Scale.
Syftet med EPDSFånga upp postpartumdepression.
Vid dessa tre tidpunkter undersöks barnet av en läkare på BVC i SLL1. Fyra veckor. 2. 6 månader. 3. Tio månader.
Tre saker som ingår när barnet går på sina BVC-kontroller hos läkare1. Fysisk undersökning. 2. Utvecklingskontroll. 3. Tillväxtkontroll.
Tre saker som kollas vid tillväxtkontroll av barn1. Vikt. 2. Längd. 3. Huvudomfång.
Sex saker som kan orsaka dålig längdtillväxt1. Dåligt näringsintag. 2. Ärftlighet. 3. Allergi/intolerans. 4. Dålig psykosocial miljö. 5. Endokrin sjukdom. 6. Fetalt alkoholsyndrom.
Snabbt sätt att avgöra ifall dålig längdtillväxt sannolikt beror på sjukdomIfall den dåliga längdtillväxten inte föregås av dålig viktökning.
Två förmågor som bör finnas vid fyra veckors ålder1. Rör armar och ben liksidigt. 2. Kan fixera objekt och följa dem med blicken.
Fyra förmågor som bör finnas vid 8 veckors ålder1. Kan lyfta huvudet lite när det ligger på magen. 2. Öppnar händerna ibland. 3. Bra ögonkontakt. 4. Svarsleende.
Fem förmågor som bör finnas vid 6 månaders ålder1. Kan vända sig från rygg till mage. 2. Håller upp huvudet vid dragning från ryggläge till sittande. 3. Babblar. 4. Tittar på objekt som tappas. 5. Flyttar objekt mellan händerna.
Fem förmågor som bör finnas vid 10 månaders ålder1. Kan stå upp. 2. Kan hålla objekt mellan tumme och pekfinger. 3. Förstår några ord. 4. Tycker om att leka tittut. 5. Slår ihop objekt.
Sex förmågor som bör finnas vid 18 månaders ålder1. Går utan stöd. 2. Bygger ett torn med minst två klossar. 3. Ritar. 4. Kan säga 8-10 ord. 5. Pekar ut kroppsdelar. 6. Hämtar föremål på uppmaning.
För tidig slutning av fontanellenKraniosynostos.
NavelinfektionOmfalit.
Tre tecken vid omfalit1. Rodnad runt naveln 2. Naveln luktar illa. 3. Pus från navelstumpen.
Lämpligast ställe att utreda misstanke om omfalitBarnakuten.
Syftet med att kontrollera höfterna hos nyföddaUpptäcka medfödd höftluxation.
Tre skäl till att det är viktigt att kontrollera ögonen hos nyfödda1. Upptäcka kongenital katarakt. 2. Upptäcka retinoblastom. 3. Upptäcka skelning.
Varför det är viktigt att kontrollera testiklarna hos små barnUpptäcka retentio testis.
Andel av nyfödda som har retentio testis3 %
Huvudsymtomet vid kikhostaAttackvis hosta.
Två farliga infektioner som kan orsakas av haemofilus typ B1. Meningit. 2. Epiglottit.
Fem symtom vid mässling1. Feber. 2. Torrhosta. 3. Snuva. 4. Konjunktivit. 5. Röda utslag som börjar på ansiktet och sprider sig ner över kroppen.
Under denna period ska barn försörja sig enbart med bröstmjölkFörsta fyra månaderna.
Näringsbrist som utvecklas om barnet fortsätter att bara få bröstmjölk efter sex månaderJärn.
Mjölk som produceras första 1-4 dagarna efter barnets födelseKolostrum.
Energiinnehåll i bröstmjölk70 kcal / 100 ml.
Energibehov per dygn hos barn < 6 månader110 kcal/kg
Formel för att räkna ut energibehov hos barn > 6 månader i kcal/kg/dygn95 – (3 x ålder i år)
Tre typer av mat som bör undvikas under första levnadsåret1. Komjölk. 2. Honung. 3. Spenat.
Varför spenat bör undvikas under första levnadsåretFör mycket nitrat.
Varför honung bör undvikas under första levnadsåretRisk för botulism.
Varför komjölk bör undvikas under första levnadsåretFör lite järn.
Feberkramp är vanligt i detta åldersintervall6 månader till 4 år.
Skillnad mellan feber och hypertermiFeber: Kontrollerad temperaturökning pga höjning av den hypothalamiska termostaten. Hypertermi: Okontrollerad temperaturökning pga hög omgivningstemperatur eller intoxikation.
Då bör barn inte få NSAIDUttorkning.
Varför uttorkade barn inte ska få NSAIDRisk för njursvikt.
Smärtstillande läkemedel som aldrig ska ges till barnAcetylsalicylsyra.
Varför barn inte ska få acetylsalicylsyraRisk för Reyes syndrom.
Andel av spädbarn < 3 månader som har temp > 38 grader där orsaken är en allvarlig bakteriell infektion10 %
Två agens som kan orsaka tredagarsfeber1. HHV6. 2. HHV7.
Åldersintervall som oftast drabbas av tredagarsfeber7 – 13 månader.
Två symtom vid tredagarsfeber1. Feber. 2. Röda utslag som börjar på bålen och sprids utåt.
Sex kriterier som används för att diagnosticera Kawasakis sjukdom1. Feber > 38,5 i mer än 5 dagar. 2. Bilateral konjunktivit. 3. Sår på läpparna. 4. Rodnade svullna extremiteter. 5. Polymorft exantem. 6. Halsadenit.
Behandling av Kawasakis sjukdomIvIg.
Risk vid Kawasakis sjukdomKranskärlsskada.
Så kontrolleras hur mycket ett spädbarn får i sig vid amningVäg barnet före och efter amning.
Tre reflexer som kontrolleras vid BB-status1. Moro. 2. Handgrip. 3. Tågrip.
Två saker som ska kontrolleras på buken vid BB-status1. Navel. 2. Bukpalpation.
Erytema toxicum förekommer hos så stor andel av nyfödda50 %
Utseende hos erytema toxicum2-10 mm stora rodnader och centralt i en del av dem 1-2 mm stora knottror.
Så farligt är erytema toxicumHelt ofarligt och övergående.
Viktig diffdiagnos till erytema toxicumHerpes.
Två huvudkomponenter i behandling av blöjdermatit1. Lufta området. 2. Inotyol-salva.
Behandling av blöjdermatit med svampmisstankeCortimyk.
Behandling av blöjdermatit med bakteriell misstankeHeracillin.
Orsak till att nyfödda ibland har svullna bröstkörtlarHormonpåverkan från mamman i slutet av graviditeten.
Navelstumpen stöts normalt bort efter så lång tid3-14 dagar.
Handläggning av navelstumpSka hållas torr och ren tills den trillar av.
Behandling av omfalitI.v. antibiotika.
Två saker som kollas vid BB-kontroll av skallbenen1. Stora fontanellen ska finnas. 2. Sutura sagittalis ska inte vara ihopväxt.
Stora fontanellen ska vara helt sluten senast vid denna ålder2 år.
Så skiljer du utseendemässigt mellan kefalhematom och subgalealhematomKefalhematom respekterar suturgränserna. Subgalealhematom respekterar inte suturgränserna.
Två risker vid subgalealhematom1. Anemi. 2. Chock.
Skillnad mellan kefalhematom och subgalealhematom vad gäller lokalisationKefalhematom ligger innanför periostiet. Subgalealhematom ligger utanpå periostiet.
Varför subgalealhematom är farligt medan kefalhematom inte är detSubgalealhematom avgränsas inte av suturerna och kan därför blöda okontrollerat. Kefalhematom avgränsas av suturerna och blöder därför en begränsad mängd.
Vanligaste orsaken till kefalhematom och subgalealhematomSugklocka.
Sex orsaker till upprepade kräkningar hos spädbarn1. Övermatning. 2. Infektion. 3. Ileus. 4. Lever- eller gallvägssjukdom. 5. Komjölkproteinallergi. 6. GERD.
Överskottskräkningar är vanligast hos denna gruppFlaskmatade.
Ett annat namn för mekoniumBarnbeck.
Det nyfödda barnets första avföringMekonium.
Färg hos mekoniumSvart.
Vanlig orsak till rött kiss i blöjan hos nyfött barnUratkristaller som beror på att njurarna håller på att komma igång.
Två situationer där barn kan kissa ut uratkristaller i blöjan1. Nyfödd. 2. Uttorkad.
Sex symtom vid vattkoppor1. Feber. 2. Trötthet. 3. Muskelvärk. 4. Blekröda papler. 5. Pustler. 6. Klåda.
Vanligt spridningsmönster för vattkopporBörjar på överkroppen och sprider sig sedan till hela kroppen.
Fyra komplikationer till vattkoppor1. Sekundär infektion. 2. Cerebellit. 3. Encefalit. 4. Pneumonit.
Agens vid höstblåsorCoxackievirus.
Fyra symtom vid höstblåsor1. Feber. 2. Blåsor i och runt munnen. 3. Blåsor på handflator. 4. Blåsor på fotsulor.
Tre ställen på kroppen som drabbas av höstblåsor1. Munnen. 2. Handflator. 3. Fotsulor.
Engelska namnet för höstblåsorHand-foot-mouth disease.
Så länge varar symtomen vid höstblåsor1 vecka.
Svenska namnet för impetigoSvinkoppor.
Kännetecken hos Toddler’s diarrheaIcke-smärtsamma, lösa avföringar under dygnets vakna timmar, men opåverkad tillväxt.
Sex diffdiagnoser till Toddler’s diarrhea1. Gastroenterit. 2. Celiaki. 3. Komjölksallergi. 4. Cystisk fibros. 5. IBD. 6. Förstoppningsdiarré.
Vid denna ålder klingar Toddler’s diarrhea av3-4 års ålder.
Sex alarmtecken vid diarré hos barn1. Påverkad tillväxt. 2. Dåligt allmäntillstånd. 3. Blod. 4. Nattlig diarré. 5. Oklar återkommande feber. 6. Ärftlighet för IBD eller celiaki.
Fyra symtom vid förstoppning hos små barn1. Hårt bajs. 2. Gör ont att bajsa. 3. Bajsar på sig. 4. Bajsar lite vattentunt bajs hela tiden.
Tre komponenter i behandling av vanlig förstoppning hos barn1. Kostråd. 2. Träna toalettvanor. 3. Laxermedel.
Huvudsymtom vid springmaskinfektionAnalklåda.
Tid på dygnet då klådan är värst vid springmaskinfektionNattetid.
Två sätt att diagnosticera springmask1. Klinisk undersökning. 2. Tejptest.
Farmakologisk behandling av springmaskVermox 5 ml x 1 till alla i hushållet, upprepas efter två veckor.
Förstahandsbehandling vid impetigoTvätta regelbundet med tvål och vatten.
Behandling som kan ges vid impetigo där tvätt med tvål och vatten ger otillräcklig effektLokalbehandling med altargo två gånger per dag i fem dagar.
Det generiska namnet för altargoRetapamulin.
Tre situationer där impetigo kräver systemisk antibiotika1. Feber. 2. Stor utbredning. 3. Terapisvikt.
Fyra nackdelar med pricktest1. Ospecifikt svar, vet inte exakt vilken epitop hos allergenet som kroppen reagerar på. 2. Operatörberoende. 3. Fungerar inte på patienter som står på antihistaminer. 4. Ger generaliserad allergisk reaktion hos 1/1000.
Tre fördelar med pricktest1. Snabbt svar. 2. Kräver inte något stick i huden. 3. God korrelation mellan positivt svar och kliniska allergiska symtom.
Varför pCO2 ofta är lågt vid astmaanfallHyperventilation.
Adrenalindos vid anafylaxi hos barn0,01 mg/kg intramuskulärt.
Fyra komponenter som kan ingå i behandlingen av pseudokrupp1. Upprätt sittställning. 2. Kortison. 3. Syrgas. 4. Adrenalininhalation.
Varför upprätt sittställning är bra vid pseudokruppÖdemet rinner bort tack vare gravitation.
Vanligaste agens vid luftvägsinfektion < 1 årRSV.
Säsong för RSVOktober-April.
Två sätt på vilka RSV sprids1. Droppsmitta. 2. Direktkontakt.
Så länge är patienten smittsam från att den börjat uppvisa symtom på RSVTre veckor.
Inkubationstid hos RSV4-5 dagar.
Del av luftvägarna som framförallt drabbas vid RSV-infektion hos barnBronkioler.
Sex symtom vid RSV-infektion hos barn1. Snuva. 2. Hosta. 3. Feber. 4. Takypné. 5. Segt sekret som bubblar ur munnen. 6. Apnéer.
Sex statusfynd vid RSV hos barn1. Biljud vid lungauskultation. 2. Indragningar. 3. Takypné. 4. Näsvingespel 5. Feber. 6. Forcerad utandning.
Så ställs RSV-diagnosSnabbprov från näsan.
Då är barn med RSV sjukastDag 5 från början av symtom.
Tre faktorer som avgör ifall ett barn med RSV behöver läggas in1. Behov av andningsstöd. 2. Behov av stöd när det gäller nutrition/vätska. 3. Var i sjukdomsförloppet barnet befinner sig.
Tre orsaker till facialispares hos barn1. Borrelia. 2. Herpes zoster. 3. Akut mediaotit.
Vanligast orsak till facialispares hos barnBorrelia.
Tre faror vid ethmoidit1. Sinustrombos. 2. Meningit. 3. Periorbal abscess.
Ethmoidit debuterar ofta med dettaRodnad i mediala ögonvrån.
Inkubationstid för vattkopporTvå veckor.
Parvovirus är extra allvarligt för personer med denna sjukdomHemolytisk anemi.
Varför det är extra allvarligt att få parvovirus-infektion vid graviditetRisk för intrauterin fosterdöd.
Sjukdom som orsakas av parvovirus B19Femte sjukan.
Varför det är farligt att få femte sjukan vid hemolytisk anemiParvovirus förökar sig inuti retikulocyter och får dem att lysera, vilket hindrar nybildning av röda blodkroppar.
Inkubationstid vid mässling9-11 dagar.
Saltkornsliknande utslag i munslemhinnan som kan ses tidigt i förloppet vid mässlingKopliks fläckar.
Risk vid mässlingEncefalit.
Andel som dör av dem som får mässling1 av 500.
Två faror vid påssjuka1. Meningit. 2. Infertilitet sekundärt till orkit.
Ett annat namn för parotitPåssjuka.
Två huvudsymtom vid påssjuka1. Feber. 2. Ömhet i glandula parotis.
Varför det är allvarligt att smittas av röda hund under graviditetRisk för fostermissbildningar.
Då är det allvarligt att smittas av röda hundGraviditet.
Ett annat namn för röda hundRubella.
Risk vid HSV-smitta i samband med förlossningEncefalit.
Så smittar mässlingDroppsmitta.
Så diagnosticeras främmande kropp i nedre luftvägarna hos barnDT.
Orsak till pulmonell adaptationsstörningVätska finns kvar i lungorna efter födelse.
PASPulmonell adaptationsstörning.
Vanligaste orsaken till andningsbesvär hos nyföddaPulmonell adaptationsstörning.
Pulmonell adaptationsstörning läker spontant inom detta tidsintervall24-72 timmar.
Orsak till infantile respiratory distress syndromBrist på surfaktant.
Orsak till mekoniumaspirationBarnet bajsar intrauterint och får sedan ner bajset i lungorna.
Första avföringen ska ha kommit inom denna tidsrymd efter födelse24 timmar.
Orsak til Hirschsprungs sjukdomEnteriska nervsystemet har inte vandrat hela vägen ner till rektum under fosterutvecklingen.
Ålder där pylorushypertrofi brukar uppståSex veckor.
Två symtom vid pylorushypertrofi1. Kaskadkräkningar. 2. Viktnedgång.
Så diagnosticeras pylorushypertrofiUltraljud.
Så behandlas pylorushypertrofiKirurgi.
Vanligaste typen av tarminvaginationIleo-cecal.
Vad som händer vid en ileo-cecal tarminvaginationIleum matas in i cecum.
Så diagnosticeras tarminvaginationUltraljud.
Behandling av ileocecal invaginationHydrostatisk reponering med rektalt kontrastmedel.
Luft bör finnas i terminala ileum senast så lång tid efter födelseSex timmar.
Tre olika kriterier som alla kan användas för att ställa diabetes-diagnos1. Icke-fastande plasmaglukos > 11.0 vid två tillfällen. 2. Fasteplasmaglukos > 6.9 vid två tillfällen. 3. Enstaka patologiskt plasmaglukos plus symtom.
Tre blodprover som används för att avgöra vilken typ av diabetes en patient har1. HLA-typning. 2. Autoantikroppar. 3. C-peptid.
Antal nya fall av typ 1 diabetes per år i Sverige900.
Två vanligaste åldrarna att drabbas av typ 1 diabetes1. Före fem år. 2. Prepubertet.
Sex fysiologiska funktioner hos insulin1. Ökar glukosupptag i vävnader. 2. Ökar fettsyntes. 3. Ökar proteinsyntes. 4. Hämmar glykogenolys och glukoneogenes. 5. Hämmar lipolys. 6. Hämmar ketogenes.
Sex symtom vid diabetesketoacidos1. Polyuri. 2. Polydipsi. 3. Trötthet. 4. Illamående/kräkning. 5. Buksmärtor. 6. Hyperventilation.
Lämpligaste stället att utreda misstanke om diabetes hos barnBarnakuten.
Tre mål vid behandling av diabetes hos barn1. Glukos 4-8. 2. HbA1c < 48. 3. P-glukos ska ha en standard deviation på mindre än 3,5.
Sex symtom vid hypoglykemi1. Trötthet. 2. Synstörning. 3. Ångest/irritabilitet. 4. Huvudvärk. 5. Hunger. 6. Yrsel.
Behandling av hypoglykemi hos vaket barn, inklusive dosDextrosol 1 tablett per 10 kg kroppsvikt.
Två komponenter i behandling av hypoglykemi hos medvetslöst barn1. Bolusdos 10% glukos 2,5 ml per kg kroppsvikt, följt av glukosdropp. 2. Glukagon i.m.
Fyra labbmässiga kriterier för diabetesketoacidos1. Glukos > 11.0 mmol/l. 2. Venöst pH < 7,3. 3. S-bic < 15 mmol/l. 4. B-ketoner > 3 mmol/l.
Rehydrering bör pågå så länge innan insulin ges vid diabetesketoacidos1-2 timmar.
Vid detta kaliumvärde ska insulin inte ges till patient med diabetesketoacidos< 2,5 mmol/l
Två faror vid diabetesketoacidos1. Hjärnödem. 2. Elektrolytrubbning.
Fyra vanliga biverkningar av metylfenidat1. Hjärtklappning. 2. Insomni. 3. Viktnedgång. 4. Tremor.
Förstahandspreparatet vid ADHDMetylfenidat.
Då är strattera lämpligt vid ADHDDrogmissbruk.
Verkningsmekanism hos stratteraSelektiv noradrenalinåterupptagshämmare.
Bajs i byxanEnkopres.
Initial behandling av dehydrering hos barn med 5-10% viktförlustRinger-acetat motsvarande 5% av kroppsvikt på fyra timmar i.v.
Underhållsbehandling av dehydrering hos barn med 5-10% viktförlust5% glukos Na 40 / Ka 20.
Chockbehandling hos barnRinger-acetat i.v. bolus 20 ml/kg på 10-15 minuter.
FPIESFood protein induced enterocolitis syndrome.
Tre ämnen som oftast orsakar FPIES1. Komjölk. 2. Soja. 3. Cerealier.
Sannolik orsak till FPIEST-cellsmedierad reaktion mot ett matämne.
Tre symtom vid FPIES1. Kräkning. 2. Diarré. 3. Dålig tillväxt.
Ett annat namn för Wilms tumörNefroblastom.
Vanligaste tumören i buken hos barnNefroblastom.
Vanligast debutålder för Wilms tumör2-4 år.
Vanligast debutsymtom vid Wilms tumörPalpabel resistens i buken.
Metabol rubbning som ses vid pylorusstenosMetabol alkalos.
Orsak till alkalos vid pylorusstenosKräkning.
Under denna ålder ska feber alltid utredas noggrant3 månader.
Ålder där feberkramp förekommer6 månader – 4 år.
Vanlig insjuknandeålder för benign barnepilepsi3-13 år.
Ett annat namn för benign barnepilepsiRolandisk epilepsi.
Anfall vid benign barnepilepsi uppstår ofta dåNattetid.
Tre typiska symtom vid anfall av benign barnepilepsi1. Ökad salivering. 2. Gurglande ljud. 3. Kloniska ryckningar i ena ansiktshalvan och munnen.
Ärftlighetsmönster vid benign barnepilepsiAutosomalt dominant.
Två behandlingar som kan användas vid enures1. Miktionslarm. 2. Desmopressin.
Andel av 7-åringar som har enures5-10%
6 diffdiagnoser som bör uteslutas vid enures1. UVI. 2. Förstoppning. 3. Diabetes mellitus. 4. Diabetes insipidus. 5. Njursvikt. 6. Missbildning i ryggmärg eller urinblåsa.
Ärftlighetsmönster för Rett syndromX-bundet dominant.
Vid denna ålder debuterar symtomen vid Rett syndrom6 till 18 månader.
Typiskt debutmönster vid Rett syndromSynbarligt normal kognitiv och motorisk utveckling fram till 6-18 månaders ålder, som sedan stannar av och går tillbaka.
Ett annat namn för infantil spasmWest syndrom.
Vanlig debutålder för infantil spasmTvå månader – ett år.
Typiskt tecken på EEG vid infantil spasmHypsarytmi.
Så artar sig anfallen vid infantil spasmPlötsliga muskelkontraktioner som sedan relaxerar under loppet av några sekunder, och ofta återkommer ett flertal gånger med intervall på mindre än en minut.
Infantil spasm utvecklas sekundärt till dettaHjärnskada.
Utredning vid misstanke om infantil spasmEEG.
Sex symtom vid hjärtsvikt hos små barn1. Takypné. 2. Blekhet. 3. Svettning. 4. Dåligt matintag. 5. Dålig viktuppgång. 6. Cyanos.
Fyra symtom vid hjärtsvikt hos äldre barn1. Undviker fysisk aktivitet. 2. Dyspné. 3. Smärta i bröstet eller buken. 4. Hjärtklappning.
Central cyanos ses vid saturation under detta värde85 %
Split S2 hos barn som inte är andningsvarierad talar för dettaASD.
ASDAtrial Septal Defect.
Orsak till split S2Pulmonalisklaffen stänger senare än aortaklaffen.
Vid misstanke om coarctatio aortae ska blodtrycket kontrolleras på dessa två platser1. Höger arm. 2. Valfritt ben.
Auskultationstecken vid VSDSystoliskt blåsljud med punktum maximum över I3 sinister.
Vid VSD utvecklas hjärtsvikt vid denna ålder1-2 månader.
Auskultationstecken vid öppetstående ductus arteriosusSysto-diastoliskt blåsljud med punktum maximum över I2 sinister.
Vid öppetstående ductus arteriosus utvecklas hjärtsvikt vid denna ålder1-2 månader.
Två auskultationstecken vid ASD1. Systoliskt blåsljud med punktum maximum över I2 sinister. 2. Icke-andningsvarierad split S2.
Grupp som har ökad risk för AVSDMb Down.
Vid AVSD utvecklas hjärtsvikt vid denna ålder1-2 månader.
AVSDAtrioventricular septal defect.
Lurigt med AVSDOfta inget blåsljud.
Auskultationstecken vid aortastenosSystoliskt blåsljud med punktum maximum över I2 dexter.
Två undersökningstecken som talar för coarctatio aortae hos nyfödd1. Avsaknade femorala pulsar. 2. Skillnad i saturation mellan fingrar och tår.
Tre undersökningstecken som talar för coarctatio aortae hos äldre barn1. Systoliskt blåsljud med punktum maximum I2 sinister. 2. Svaga femoralispulsar. 3. Blodtrycksskillnad mellan höger arm och ett ben.
Auskultationsfynd vid pulmonalisstenosSystoliskt blåsljud med punktum maximum över I2 sinister.
Fyra komponenter i Fallots tetralogi1. Pulmonalisstenos. 2. Hypertrofi av höger ventrikel. 3. VSD. 4. Överridande aorta.
Akut behandling av nyfött barn som är beroende av öppetstående ductus arteriosus för fungerande cirkulationAlprostadil.
Två självbehandlingar för supraventrikulär takykardi1. Framkalla kräkreflex. 2. Vasovagal manöver.
Ett läkemedel som kan användas för att behandla supraventrikulär takykardiAdenosin.
Två sätt att försöka fånga arytmier polikliniskt1. Holter-EKG. 2. Implanterbar loop recorder.
Vanligaste orsaken till icke-medfödd hjärtsjukdom hos barnKawasaki.
Ett sätt att minska risken för hjärtskada vid KawaskiIvIg inom 10 dagar från symtomdebut.
Orsak till värk i benen vid leukemi hos barnTillväxt av cancerceller i benmärgen och tryck mot skelettet.
Orsak till tumörlys-syndromMånga cancerceller dör på kort tid och släpper ut stora mängder urat, fosfat, och kalium.
Tumörlyssyndrom hänger oftast samman med dessa två diagnoser1. Akut lymfatisk leukemi. 2. Non-Hodgkin lymfom.
Dödsorsak vid tumörlyssyndromArytmi pga hyperkalemi.
Fem symtom som ses vid CNS-tumörer hos barn1. Ataxi. 2. Huvudvärk. 3. Kranialnervsbortfall. 4. Personlighetsförändring. 5. Krampanfall.
Antal fall av cancer hos barn per år i Sverige300.
Tre kriterier som ingår i definitionen av juvenil idiopatisk artrit1. Debuterar innan 16 års ålder. 2. Varar minst sex veckor. 3. Har okänd orsak.
Vanligaste autoimmuna sjukdomen hos barnJuvenil idiopatisk artrit.
Tre symtom från drabbade leder vid juvenil idiopatisk artrit1. Svullnad. 2. Värk. 3. Morgonstelhet.
Tre diagnoser som är viktiga att utesluta vid misstanke om juvenil idiopatisk artrit1. Borrelia. 2. Tumör. 3. Septisk artrit.
Fem systemiska symtom vid systemisk juvenil idiopatisk artrit1. Uttalad trötthet. 2. Hög feber. 3. Icke-kliande utslag. 4. Viktnedgång. 5. Dålig aptit.
Fyra olika klasser av läkemedel som används vid juvenil idiopatisk artrit1. NSAID. 2. DMARD. 3. Kortison. 4. Biologiska immunhämmare.
Andel fall av JIA som läker ut50 %
Vanligaste småkärlsvaskuliten hos barnHenoch-Schönlein purpura.
Vanligaste medelstora kärlvaskuliten hos barnKawasaki.
Vanligaste dödsorsaken vid KawasakiHjärtinfarkt.
Huvudbehandlingen vid KawasakiIvIg.
Orsak till Henoch-Schönlein purpuraInlagring av IgA i kärlväggar.
Andel med Henoch-Schönlein purpura som får återfall inom ett halvår30 %
Normalt förlopp vid Henoch-Schönlein purpuraSjälvläkning utan sekvele inom åtta veckor.
Vanligast ålder att drabbas av Henoch-Schönlein purpura4-6 år.
I denna situation behöver Henoch-Schönlein purpura behandlasOm det uppstår njurpåverkan.
Andel fall av Henoch-Schönlein purpura där njurpåverkan ses30 %
Tre orsaker till att det är vanligt att barn kissar i sängen1. Sover väldigt djupt. 2. Låg vasopressinproduktion nattetid. 3. Överaktiv blåsa.
Behandling för enures som beror på överaktiv blåsaDetrusitol.
Vid denna ålder har njurarna uppnått vuxen GFRTvå år.
Orsak till UVI hos barn som bara ses hos pojkarUretravalvel.
Tre komponenter som kan ingå i fördjupad utredning av UVI hos barn1. Ultraljud. 2. Miktionsuretrocystografi. 3. Scintigrafi av njurarna.
Syftet med njur-scint efter UVI hos barnPåvisa parenkymskador i njurarna.
Då ska fördjupad utredning göras vid UVI hos barnAlla barn < 2 år, och övriga barn vid frekventa febrila UVI.
Från denna ålder kan UVI behandlas med furadantin> 2 år.
Intravenöst läkemedel som används för att behandla barn med UVICefotaxim.
Två perorala läkemedel som används i andra hand för att behandla UVI hos barn < 2 år, om ceftibuten inte finns tillgängligt1. Trimetomprim-sulfa. 2. Amoxicillin.
Peroralt läkemedel som används i första hand för att behandla barn med UVICeftibuten.
Normal GFR hos nyfödd35.
Vanligaste symtomet vid missbildningar i urinvägarnaFrekventa UVI.
Tre symtom vid UVI hos små barn1. Feber. 2. Dålig viktutveckling. 3. Irritabilitet.
Fem symtom vid UVI hos äldre barn1. Feber. 2. Dysuri 3. Enures. 4. Flanksmärta. 5. Hematuri.
Så hämtas urin för odling från små barnBlåspunktion.
Två brister med urinsticka vad gäller bedömning av proteinuri1. Upptäcker bara albuminuri, inte tubulär proteinuri. 2. Ger olika svar beroende på hur koncentrerad urinen är.
Mikroalbuminuri enligt U-alb/krea3-30 mg/mmol.
Makroalbuminuri enligt U-alb/krea>300 mg/mmol.
Fyra benigna orsaker till proteinuri hos barn1. Feber. 2. Träning. 3. Krampanfall. 4. Ortostatisk proteinuri.
Akut post-infektiös glomerulonefrit ses oftast så lång tid efter streptokocktonsillit1-2 veckor.
Akut post-infektiös glomerulonefrit ses oftast så lång tid efter impetigo2-3 veckor.
Två vanligaste orsakerna till glomerulonefrit hos barn1. Postinfektiös glomerulonefrit. 2. IgA-nefrit.
Postinfektiös glomerulonefrit uppstår sekundärt till dettaStreptokockinfektion.
Två tillstånd som IgA-nefrit ofta debuterar i samband med1. Infektion i ÖNH 2. Infektion i GI-kanalen.
Vanligaste symtomet vid glomerulonefritHematuri.
Fyra diagnoskriterier för nefrotiskt syndrom1. Ödem. 2. U-alb/krea > 400. 3. S-alb < 25. 4. Hyperlipidemi.
Vanligast debutålder för minimal change nefros2-6 år.
Viktigaste behandlingen vid minimal change nefrosPrednisolon p.o.
Så länge ska patienten behandlas med prednisolon vid minimal change nefros3-6 månader.
Skillnad mellan nefrit och nefros vad gäller etiologiNefrit: Inflammation i glomeruli. Nefros: Defekt i glomerulära membranets filterfunktion.
HUS uppstår sekundärt till dettaEHEC-infektion.
Andel med EHEC-gastroenterit som utvecklar HUS5-10%
Mortalitet vid HUS5 %
Två allergier som bör uteslutas vid dermatit < 1 års ålder1. Mjölkprotein. 2. Ägg.
Medfött slemhinneveck i urinröret hos en del pojkar som hindrar urinen från att komma utUretravalvel.
Behandling för uretravalvelKirurgi.
Tre situationer där infantilt hemangiom ska behandlas med propranolol1. Blockerar synen. 2. Blockerar luftvägarna. 3. Ulcererar.
Fyra symtom som förekommer vid uretralvalvel1. Svag stråle. 2. Svårt att kissa. 3. Urininkontinens. 4. Frekventa UVI.
Behandling för viralt exantem som kliarGrupp 2 steroid.
Virala exantem kan vara som längst så längeÅtta veckor.
Viralt exantem kan uppstå hos barn sekundärt till dessa två saker1. Infektion. 2. Vaccination.
Grupp som ofta får virala exantemBarn.
Om kongenitalt melanocytärt nevus är större än så finns ökad risk för melanom> 20 cm diameter.
Guttat psoriasis uppstår oftast sekundärt till dettaStreptokockinfektion.
Två vanliga orsaker till intervallartad buksmärta hos barn1. Förstoppning. 2. Invagination.
Grön gallfärgad spya hos barn är ett varningstecken eftersom det kan bero på dettaIleus.
Vanligast ålder för invagination3 månader – 3 år.
Vanligast ålder för volvulus hos barn< 6 månader.
Vanligast ålder för förstoppning hos barn> 3 år.
Andel av appendiciter hos barn < 4 år som är perforerade vid diagnos80 %
Tre blodprover som ofta är förhöjda vid appendicit1. CRP. 2. LPK. 3. Neutrofiler.
Viktigaste utredningsmodaliteten vid misstanke om appendicit hos barnUltraljud.
Ett annat namn för mesenteriell lymfadenitKörtelbuk.
Grupp som huvudsakligen drabbas av körtelbukBarn < 12 år.
Orsak till körtelbukInfektion vid övergången från tunntarm till tjocktarm, vilket leder till inflammerade lymfknutor i området.
Vanligast agens vid körtelbukAdenovirus.
Så diagnosticeras körtelbukUltraljud.
Viktig diffdiagnos till körtelbukAppendicit.
Fyra komponenter som kan ingå i behandling av appendicit hos barn1. Vätska i.v. 2. Smärtlindring. 3. Appendektomi. 4. Antibiotika.
Mängd vätska som ska ges inför appendektomi hos barn5% av kroppsvikt på fyra timmar.
Pylorus-stenos debuterar nästan alltid inom detta åldersintervall2-8 veckor.
Tre komponenter som ingår i behandling av pylorus-stenos1. Vätska i.v. 2. Ventrikelsond. 3. Pyloromyotomi.
Två komponenter i utredning vid misstanke om invagination hos barn1. Ultraljud. 2. Buköversikt.
Vanligaste symtomet vid Meckels divertikelBlod i avföringen.
Varför blod i avföringen kan ses vid Meckels divertikelDivertikeln kan innehålla celler som bildar magsaft, som orsakar ulceration av intilligande vävnad.
Två sätt att diagnosticera Meckels divertikel1. Laparoskopi. 2. Scint.
Två viktigaste utredningarna vid misstanke om Mb Hirschsprung1. BÖS med rektal kontrast. 2. Koloskopi med biopsi.
Behandling för Mb HirschsprungKirurgi.
Huvudsymtomet vid neonatal ileusGröna kräkningar.
Vid ileus hos barn ska denna orsak alltid uteslutas så fort som möjligtVolvulus.
Så diagnosticera volvulus hos barnÖvre passageröntgen.
Behandling för volvulusKirurgi.
Grupp som oftast drabbas av nekrotiserande enterokolitPrematura barn.
Vanligaste typen av medfödd esofagusatresiTyp C.
Övre delen av esofagus slutar blint, medan nedre delen av esofagus sitter ihop med trachea.Esofagusatresi typ C.
Fyra symtom vid Nekrotiserande enterokolit1. Dåligt viktuppgång. 2. Uppspänd buk. 3. Blodig avföring. 4. Dåligt allmäntillstånd.
Profylax mot nekrotiserande enterokolitMänsklig bröstmjölk.
Rest efter Mullerska gångenMorgagni hydatid.
Symtom vid torsion av morgagni hydatidKraftig ensidig smärta i testikeln.
Statustecken som ofta ses vid torsion av morgagni hydatidBlue dot.
Vanligast ålder för torsion av morgagni hydatid0-15 år.
Viktig differentialdiagnos vid misstanke om torsion av morgagni hydatidTestistorsion.
Ålder då kommunicerande hydrocele huvudsakligen sesFörsta två levnadsåren.
Andel av kommunicerande hydrocele som resorberas spontant innan två års ålder95 %
Då är fimosis normaltFörsta tre levnadsåren.
Under denna ålder ska förhuden aldrig dras tillbakaTre år.
Efter denna ålder ska fimosis alltid behandlasTre år.
Förstahandsbehandling för fimosDermovat i fyra veckor.
Behandling för fimos där dermovat inte räcker som behandlingOmskärelse.
Problem som ofta uppstår sekundärt till fimosBalanit.
Inflammation i ollonetBalanit.
Vanligaste orsaken till UVI hos litet barnVesicoureteral reflux.
Två komponenter i utredningen vid misstanke om vesicoureteral reflux1. Ultraljud. 2. Miktionsuretrocystografi.
Slätrönten med kontrast som sprutas in i urinblåsanMiktionsuretrocystografi.
Förstahandsbehandling av vesicoureteral refluxEndoskopisk injektion av deflux i urinledaröppningen.
Två komponenter i utredning av misstänkt uretravalvel1. Ultraljud. 2. Uretrocystografi.
Urinrörsmynningen sitter för långt ner på penisHypospadi.
Behandling för hypospadiKirurgi.
Vid denna ålder ska testiklarna ha descenderat6 månader.
Maximal effekt av paracetamol som rektalt suppositorium nås efter detta tidsintervallTre timmar.
Maximal effekt av paracetamol peroralt nås efter detta tidsintervallTvå timmar.
Maximal effekt av paracetamol i.v. nås efter detta tidsintervallEn timme.
Det icke-generiska namnet är catapresanKlonidin.
Verkningsmekanism hos klonidinAlfa-2-Agonist.
Varför klonidin kan vara bra att ge tillsammans med morfin för smärtlindringMinskar mängden morfin som behöver ges.
Vanligt debutsymtom vid coxitis simplexHälta.
Vanligaste orsaken till plötslig hälta hos förskolebarnCoxitis simplex.
Coxitis simplex uppstår ofta sekundärt till dettaÖvre luftvägsinfektion.
Naturalförlopp vid coxitis simplexKommer plötsligt. Går över på cirka en vecka.
Detta händer vid Mb PerthesAvaskulär nekros av kaput femoris.
Åldersintervall då Mb Perthes kan uppstå2-15 år.
Andel med Mb Perthes som är pojkar80 %
Vanligt debutsymtom vid Mb PerthesSmärta i knäet.
Måste alltid uteslutas vid smärta i knäet hos barnHöftepifyseolys.
Handläggning vid höftepifyseolysAkut inläggning och kirurgi för att stabilisera kaput och undvika kaputnekros.
Ett annat namn för klumpfotPes equinovarus adductus.
Tre steg i behandlingen för medfödd klumpfot1. Fixera foten i så korrekt läge som möjligt med gips. 2. Fixera om foten och byt ut gipset en gång i veckan under de första sex levnadsveckorna. 3. Efter sex veckor komplettera med förlängning av hälsenan, samt ortos tills barnet är fyra år.
Två statustest för att upptäcka höftledsinstabilitet hos nyfödda1. Barlow. 2. Ortolani.
Bilddiagnostisk utredning vid misstanke om höftledsinstabilitet hos nyföddUltraljud.
Behandling vid höftledsinstabilitet hos spädbarnVon Rosen skena.
Behandling för pubertas precoxGnRH-analog.
Pubertas precoxFör tidig pubertet.
Gränsen för pubertas precox hos flickor< 8 år.
Gränsen för pubertas precox hos pojkar< 9 år.
Vanligast debutålder för Mb Perthes4-8 år.
Debutålder för höftepifyseolys8-16 år.
Två olika förstahandsbehandlingar för ITP1. Kortison. 2. IvIg.
Huvudsymtomet vid eosinofil esofagitSväljningsbesvär.
De tre födoämnen som oftast triggar eosinofil esofagit.1. Mjölk. 2. Ägg. 3. Vete.
Vanlig samsjuklighet vid eosinofil esofagitAllergi.
Så diagnosticeras eosinofil esofagitGastroskopi med biopsi.
Tre sätt att behandla eosinofil esofagit1. Peroral kortisonspray. 2. Protonpumpshämmare. 3. Eliminationsdiet.
Komplikation vid långvarigt obehandlad eosinofil esofagitEsofageal striktur.
Två sjukdomar som barn med Mb Down regelbundet screenas för1. Hypotyreos. 2. Celiaki.
Vanligast orsak till ikterus vid ett dygns ålderMamman bildar antikroppar mot fostrets blodgrupp.
Vanligast orsak till ikterus vid fem dygns ålderOutvecklad lever.
Vanligast orsak till okonjugerad ikterus vid några veckors ålderKomponenter i bröstmjölken hämmar metabolisering av bilirubin.
Vanligast orsak till konjugerad ikterus vid några veckors ålderGallstas.
Varför okonjugerad ikterus är farligare än konjugerad ikterusOkonjugerat bilirubin kan korsa blod-hjärn-barriären.
Vanligaste kongenitala hemolytiska sjukdomen hos vithyadeHereditär sfärocytos.
Så ger sig hereditär sfärocytos tillkännaIkterus vid födelse.
Gräns för ljusbehandling av ikterus hos fullgånget barn350 umol/l.
Lång vattenavgång> 18 timmar mellan vattengång och förlossning
I denna situation är det kraftigt ökad risk för infektion hos nyföddLång vattenavgång.
Skillnad mellan neonatal adaptationsstörning och pulmonell adaptationsstörningNAS: Inga infiltrat vid lungröntgen. PAS: Infiltrat vid lungröntgen.
Två saker som ökar risken för pulmonell adaptationsstörning1. Snabb vaginal förlossning. 2. Kejsarsnitt.
Orsak till respiratory distress syndromeBrist på surfaktant.
Vanligast orsak till bronkopulmonell dysplasiMekanisk ventilation och hög syretillförsel vid respiratory distress syndrome, vilket leder till skador på lungorna.
Så vanligt är plötslig spädbarnsdöd i Sverige1/5000 barn.
Vanligast ålder för plötslig spädbarnsdöd1-4 månader.
Fyra riskfaktorer för plötslig spädbarnsdöd1. Sova på mage. 2. Låg födelsevikt. 3. Prematuritet. 4. Rökning.
Fyra skyddande faktorer mot plötslig spädbarnsdöd1. Amma. 2. Egen säng. 3. Napp vid sömn. 4. Sova på rygg.
Vanligaste hjärtvitiet hos barnVSD.
Så mycket får ett barn maximalt gå ner i vikt efter födelsen innan det börjar gå upp igen10 %
Så lång tid tar det för ett barn att dubbla sin födelsevikt5 månader.
Så lång tid tar det för ett barn att tredubbla sin födelseviktEtt år.
Så mycket ska bäbisar gå upp i vikt varje vecka200 gram.
Debutålder för benign barnepilepsi4-12 år.
Anfall av benign barnepilepsi förekommer oftast vid denna tidpunkt på dygnetNatten.
Ses på EEG vid benign barnepilepsiRolandic spikes.
Debutålder för absensepilepsi5-9 år.
Ses på EEG vid absensepilepsi3 Hz slow wave spikes.
Så länge varar frånvaroattacker vid absensepilepsi5-20 sekunder.
Debutålder för juvenil myoklon epilepsi10-14 år.
Symtom vid juvenil myoklon epilepsiPlötsliga enstaka eller upprepade muskelryckningar.
Naturalförlopp vid juvenil myoklon epilepsiVarar oftast livet ut.
Debutålder för infantil spasmSpädbarnsåret.
Vanligast orsak till infantil spasmTuberös skleros.
Sex icke-epileptiska anfall som ses hos barn1. Feberkramper. 2. Affektanfall. 3. Sandifers syndrom. 4. Nattskräck. 5. Benign paroxysmal vertigo. 6. Funktionella anfall.
Feberkramper förekommer i detta åldersintervall3 månader – 5 år.
Feberkramper varar maximalt så länge15 minuter.
Fyra barnepilepsisyndrom1. Benign barnepilepsi. 2. Absensepilepsi. 3. Juvenil myoklon epilepsi. 4. Infantil spasm.
Andel av barn som någon gång får feberkramper3 %
Orsak till cyanotiska affektkramperIlska hos barnet leder till att glottis stängs vid inandning.
Ett annat namn för cyanotiska affektkramperBlue spell.
Ett annat namn för reflexanoxiska anfallWhite spell.
Orsak till reflexanoxiska anfallObehaglig upplevelse leder till vagusmedierad asystoli.
Ålder då Sandifer syndrom huvudsakligen förekommer< 1 år.
Orsak till Sandifer syndromGastroesofagal reflux.
Symtom vid Sandifer syndromKraftiga muskelsammandragningar i samband med eller kort tid efter måltid.
Behandling för Sandifer syndromOmeprazol.
Ålder då benign paroxysmal vertigo oftast förekommer hos barn1-4 år.
Symtom vid benign paroxysmal vertigo hos barnEpisoder av yrsel som varar någon till några minuter.
Så länge varar attacker av benign paroxysmal vertigo hos barnNågon till några minuter.
PNESPsychogenic Non-Epileptic Seizure.
Definitionen av cerebral paresMotorisk funktionsnedsättning pga hjärnskada som uppstått innan två års ålder.
Andel av cerebral pares som är spastisk90 %
Andel av cerebral pares som är dyskinetisk6 %
Symtom vid dyskinetisk cerebral paresOfrivilliga skruvande rörelser.
Orsak till dyskinetisk cerebral paresSkada på basala ganglierna.
Orsak till spastisk cerebral paresSkada på övre motorneuron.
Andel av cerebral pares som är ataktisk4 %
Orsak till ataktisk cerebral paresSkada på cerebellum.
Tre symtom vid ataktisk cerebral pares1. Koordinations- och balansproblem. 2. Tremor. 3. Hypotoni.
Symtom vid spastisk cerebral paresSpastisk pares unilateralt eller bilateralt.
Utredning vid misstanke om cerebral paresMR vid två års ålder.
Varför MR görs först vid två års ålder vid misstanke om cerebral paresDå är hjärnan färdigmyeliniserad.
Vanligt att barn med benign paroxysmal vertigo har en förstagradssläkting med denna sjukdomMigrän.
Naturalförlopp vid benign paroxysmal vertigo hos barnGår spontant över efter i genomsnitt 18 månader.
Fyra sätt på vilka migränattacker yttrar sig annorlunda hos barn1. Kortare anfall. 2. Mer illamående/kräkning. 3. Oftare dubbelsidig. 4. Sällan aura.
Två symtom vid anfall av benign paroxysmal tortikollis1. Snedställt huvud. 2. Kräkning.
Så länge varar anfallen vid benign paroxysmal tortikollisNågra minuter till några dagar.
Debutålder för benign paroxysmal tortikollis2-8 månader.
Benign paroxysmal tortikollis försvinner oftast vid denna ålder2-3 år.
Normalt Hb hos ett nyfött barn140-200.
Normalt Hb vid två månaders ålder95-130
Normalt Hb vid två års ålder110-140
Så debuterar oftast transient erythroblastopenia of childhoodGradvis tillkomst av blekhet.
Vanligast debutålder för transient erythroblastopenia of childhood18-24 månader.
Två grupper som oftast drabbas av ITP1. Pojkar 2-3 år. 2. Tonårsflickor.
Orsak till ITPKorsreaktion där antikroppar mot något infektiöst agens även binder till trombocyter.
Under detta värde på trombocyter finns ökad risk för spontana blödningar< 20 x 10^9/l
Förstahandsbehandling vid ITP med TPK < 20 hos barnIvIg.
Andel av ägg- och mjölkallergi som läkt ut vid tre års ålder75 %
Vanligast orsak till allergisk rinit på vårenBjörk och andra träd.
Vanligast orsak till allergisk rinit mitt på sommarenTimotej och andra gräsarter.
Vanligast orsak till allergisk rinit på sensommarenGråbo.
Andel av barn som har allergisk rinit15 %
Förstahandsbehandling vid allergisk rinitNasal kortisonspray.
Fyra olika behandlingar som kan användas vid allergisk rinit1. Nasal kortisonspray. 2. Antihistamintabletter. 3. Antihistaminögondroppar eller mastcellstabiliserande ögondroppar. 4. Allergenspecifik immunterapi.
Enda botande behandlingen vid allergisk rinitAllergenspecifik immunterapi.
Allergenspecifik immunterapi har bäst effekt mot dessa fyra allergen1. Björk. 2. Gräs. 3. Katt. 4. Kvalster.
Två viktiga blodprov vid ikterus i fyra-veckorsåldernKonjugerat och okonjugerat bilirubin.
Det svenska namnet för erytema toxicumHormonplitor.
Harlequin-fenomenRodnad som drabbar hela höger eller vänster sida av kroppen hos små spädbarn, respekterar medellinjen, och varar några minuter.
Sex risker som är ökade efter förlossningen hos prematura barn1. Anknytningsproblem hos föräldrar. 2. Nedkylning. 3. Näringsbrist. 4. Hypoglykemi. 5. Andningsproblem. 6. Infektion.
Då är det inte nödvändigt med tunntarmsbiopsi för att diagnosticera celiakiOm transglutaminas-antikroppar är > 10 gånger övre normalgräns vid två olika provtagningar.
Andel av svenska befolkningen som har celiaki3 %
Sex symtom vid komjölkproteinallergi1. Magont. 2. Diarré eller förstoppning. 3. Reflux. 4. Illamående/kräkning. 5. Astma. 6. Eksem.
Så diagnosticeras komjölkproteinallergiElimination av mjölk från kosten i fyra veckor och därefter provokation med komjölk.
Viktigt att veta om serologi och pricktest för komjölkproteinallergiStor risk för falskt negativt svar.
Laktosintolerans förekommer inte hos denna gruppBarn under 12 år.
Tre blodprover som alltid ska tas vid förstoppning hos barn1. Transglutaminas-antikroppar. 2. TSH. 3. Fritt T4.
Fyra statusmoment som ska kontrolleras vid förstoppning hos barn1. Bukstatus. 2. Ryggstatus. 3. Cremaster-reflex. 4. Tågång.
Syftet med att kontrollera ryggstatus hos barn med förstoppningUpptäcka spina bifida.
Syftet med att kontrollera cremaster-reflex och tågång hos barn med förstoppningUpptäcka nervskada.
Huvudsymtom vid förstoppningBuksmärta.
De två viktigaste delarna i behandlingen av förstoppning hos barn1. Träna att bajsa efter måltid. 2. Pall för att få upp benen till huksittande.
Så länge tar det att träna barn med förstoppningsproblem att lära sig bajsa normalt vid konsekvent träning varje dagSex månader.
Vid denna ålder ska barn börja träna att sitta på potta18 månader.
Viktigaste provet vid misstanke om IBDF-kalprotektin.
Kriterier som ska vara uppfyllda för att diagnosticera spädbarnskolikBarn < 5 månader som skriker minst tre timmar per dag, minst tre dagar per vecka, utan uppenbar orsak och utan påverkan på viktutveckling.
Behandling för spädbarnskolikFinns ingen evidensbelagd behandling.
Orsak till spädbarnskolikOkänd.
Fyra labbtecken vid kolestas1. Förhöjt bilirubin. 2. Konjugerat bilirubin > 20% 3. Förhöjt gamma-GT. 4. Förhöjda gallsyror.
Fem symtom vid kolestas1. Ikterus. 2. Avfärgad avföring. 3. Mörk urin. 4. Blödning. 5. Klåda.
Vanligast orsak till neonatal kolestasGallvägsatresi.
Behandling av gallvägsatresi hos spädbarnKirurgi.
Vid denna ålder bör barn börja få smakportioner4 månader.
Två skäl till att barn ska börja med smakportioner redan vid 4 månader1. Minskar risk för järnbrist. 2. Minskar risk för allergi.
Fyra lokalisationer för blåmärken som talar för misshandel om barnet är under fyra år1. Bröstet. 2. Öronen. 3. Näsan. 4. Halsen.
Vid mer än detta antal blåmärken (exklusive smalbenen) hos ett litet barn bör misshandel misstänkasFyra.
Blåmärken under denna ålder är alltid något som bör utredasInnan barnet har börjat röra sig självständigt.
Tre risker som är ökade vid förlossning > v. 421. Mekoniumaspiration. 2. Förlossningsasfyxi. 3. Infektion.
Två komponenter i behandling för Kawasaki1. IVIG. 2. ASA.
Fruktad komplikation till KawasakiKranskärls-skada.
Detta står APGAR förActivity Pulse. Grimace. Appearance. Respiration.
Vid dessa tidpunkter kontrolleras APGAREn, fem, och tio minuter efter födelse.
Bäst möjliga APGAR-poäng10.
Ger två poäng på AGAR för ActivityAktiva rörelser.
Ger två poäng på APGAR för Pulse> 100.
Ger två poäng på APGAR för GrimaceGod reaktion på smärtstimulering.
Ger två poäng på APGAR för AppearanceRosig hud.
Ger två poäng på APGAR för RespirationRegelbunden andning, skrik.
Ger en poäng på APGAR för ActivitySvag muskeltonus.
Ger en poäng på APGAR för Pulse< 100.
Ger en poäng på APGAR för GrimaceSvag reaktion på smärtstimuli.
Ger en poäng på APGAR för AppearancePerifer cyanos.
Ger en poäng på APGAR för RespirationOregelbunden andning.
Ger noll poäng på APGAR för ActivityHelt slapp.
Ger noll poäng på APGAR för PulseIngen puls.
Ger noll poäng på APGAR för GrimaceIngen reaktion på smärtstimuli.
Ger noll poäng på APGAR för AppearanceBlekhet eller generell cyanos.
Ger noll poäng på APGAR för RespirationIngen andning.
Vanligast agens vid neonatal infektion första tre dagarna efter förlossningGBS.
Tre prover att ta för att bekräfta akut post-infektiös glomerulonefrit1. Antistreptolysin. 2. DNAs B antikroppar. 3. C3.
Tecken på EEG som talar för infantil spasmHypsarytmi.
Inkubationstid för mässling9-12 dagar.