Rockall Score

Rockall Score
Ålder
Komorbiditeter
Chocktecken
Blödningsstigmata
Endoskopifynd
Start Over