TIMI-Score för NSTEMI (Icke ST-höjningsinfarkt)

TIMI-Score för ST-höjningsinfarkt (NSTEMI)
Ålder ≥ 65 år
≥ 3 riskfaktorer (hypertoni, hyperkolesterolemi, diabetes mellitus, pågående rökning, koronarsjukdom i släkten) för koronarsjukdom
Känd koronarsjukdom (stenos ≥ 50%)
Använt ASA sista 7 d
≥ 2 anginaattacker inom 24 h
ST-förändringar ≥ 0.5 mm (sänkning eller övergående höjning)
Positiv hjärtmarkör