TIMI-Score för STEMI (ST-höjningsinfarkt)

TIMI-Score för ST-höjningsinfarkt (STEMI)
Ålder ≥ 75 år
Ålder 65-74 år
Syst BT < 100 mmHg
Hjärtfrekvens > 100
Vikt < 67 kg
Diabetes eller hypertoni eller angina
Killip-klass II-IV
Anterior ST-höjning eller LBBB
Tid innan behandling > 4 h