Wells score (kriterier) för lungemboli

Lungemboliscore
Kliniska tecken på DVT (3 poäng)
Hjärtfrekvens > 100/min (1,5 poäng)
Hemoptys (1 poäng)
Immobilisering ≥ 3 d eller kirurgi senaste 4 v (1,5 poäng)
Tidigare haft lungemboli eller DVT (1,5 poäng)
Malignitet behandlad inom 6 mån eller palliation (1 poäng)
LE mer sannolik än annan diagnos (3 poäng)

Resultat

Wells score

Wells kriterier är ett stöd för diagnostik vid misstänkt lungemboli. Wells score används för att skatta ur sannolik lungemboli är. 

Tolkning

  • 0 till 3 poäng: Låg sannolikhet.
  • 4 eller fler poäng: Hög sannolikhet.

Fortsatt utredning rekommenderas vid 4 eller fler poäng. Utredning bör då göras med CT-Lungemboli.

D-dimer kan användas för att utesluta lungemboli. Vid positiv D-dimer bör man gå vidare med datortomografi. 

Viktigt

Patienter som använder med p-piller, östrogen, eller är gravida, eller befinner sig inom 8 veckor postpartum har en förhöjd risk som inte beaktas i Wells score. Dessa patienter skall alltid betraktas som högriskpatienter och därför utredas med CT-Lungemboli.